Home | Klimaatadaptatie: inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit

Klimaatadaptatie: inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit

Delen

Van 19 tot en met 25 januari vond de Klimaatadaptatieweek plaats in Groningen.

Via een online platform waren diverse evenementen bij te wonen die allemaal gingen over klimaatverandering en de benodigde dan wel potentiële oplossingsrichtingen. Zo waren er inspirerende wetenschappers aan het woord over hun onderzoek, presenteerden jongeren een globale en regionale actie-agenda en werden 9 ontwerpen getoond van (inter)nationale landschapsarchitecten die een voorstel deden voor landschappelijke aanpassingen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Veel van deze ontwerpen liggen in gebieden binnen de Regio Groningen – Assen en zijn een mooie inspiratiebron om de ruimtelijke kwaliteit van de regio te versterken. Bij een aantal projecten is overlap te zien met projecten in het Uitvoeringsprogramma Groeningen, dat in maart in de Stuurgroep zal worden besproken. Alle evenementen zijn terug te zien via de website www.klimaatadaptatiegroningen.nl en de 9 ontwerpen zijn te vinden op de online tentoonstelling op www.sponsland.nl.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen