Woonwijk

Aanmelden nieuwsbrief

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

Delen

Klik op de illustratie voor een vergroting

Het Rijk draagt in totaal 242 miljoen euro bij aan de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen. Dit geld komt uit het Mobiliteitsfonds en is bestemd voor de versnelling van de woningbouw. In juni kreeg de regio Groningen-Assen al 49 miljoen euro uit het fonds toegekend voor projecten in Assen, Groningen en Noordenveld. Vandaag werd bekend dat daar nog eens een bedrag van 193 miljoen bijkomt voor projecten in Groningen en Midden-Groningen. Daarmee krijgt de opgave uit de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen (21.000 woningen tot 2030) een ferme duw in de goede richting.

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave: in 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) willen met de financiering van infraprojecten meters maken in de woningbouw. Ze hebben voor de komende 10 jaar met het Mobiliteitsfonds 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties zodat de huizen daar sneller kunnen worden gebouwd.  Het geld is in twee rondes verdeeld; in totaal is zo’n kwart miljard toegekend aan projecten in de regio Groningen-Assen. Ook aan de rand van de regio wordt flink geïnvesteerd: het Rijk ondersteunt het versnellen van woonlocaties in de binnenstad van Winschoten in de gemeente Oldambt met een bedrag van 3,6 miljoen.

Rol van de RGA
Het Regiobureau van Regio Groningen-Assen (RGA) heeft de projecten die voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds voor de versnellingsafspraken in aanmerking kwamen geïnventariseerd en ingediend bij het Rijk. De RGA is bij monde van Mirjam Wulfse (voorzitter van de Stuurgroep RGA en gedeputeerde van de provincie Groningen) tevreden met het resultaat. “Het toegekende bedrag is een passend deel van het totale bedrag dat vanuit het fonds gereserveerd is voor versnelling van de woningbouw. Het staat in verhouding tot het aandeel in de opgave van 900.000 dat de RGA voor z’n rekening neemt.”

Welkome bijdrage
Niet alle projecten die de RGA heeft ingediend zijn gehonoreerd – de aanvraag betrof het dubbele van wat is toegekend. Gedeputeerde van de provincie Drenthe Hans Kuipers, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Stuurgroep RGA, zegt dat ook voor deze projecten financiering zal worden gezocht. “De toekenning vanuit het Mobiliteitsfonds is een welkome bijdrage om de woningbouw in de regio Groningen-Assen te versnellen. Maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst geen rijkssteun meer komt. We hebben de laatste twee jaar als regio erg goed met het Rijk samengewerkt bij het maken van de Verstedelijkingsstrategie. Op dit fundament bouwen we de komende jaren voort.”

Novex-gebied
Volgens Mirjam Wulfse is het in die zin dan ook een gunstige ontwikkeling dat het Rijk de regio Groningen-Assen heeft aangemerkt als Novex-gebied. “Dat is een gebied met grote ruimtelijke opgaven, waar Rijk en regio als partners samenwerken. Zo kunnen we snel schakelen, want bij de uitvoering van de versnellingsafspraken en ook bij de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie hebben Rijk en regio elkaar nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren, ook voor projecten die niet aan de versnellingscriteria voldeden, tot goede afspraken met het Rijk zullen komen.”

Projecten uit de tweede ronde (november 2022):
Versnellingsafspraken

  • Midden-Groningen/Investeringsagenda stedelijk gebied Hoogezand (aanpak diverse dingen in Hoogezand zoals een geluidsscherm langs de A7, zodat er woningbouw langs het Winschoterdiep kan worden gerealiseerd) € 4,7 miljoen
  • Groningen/Spoorkwartier (Aanpassing aan Emmaviaduct, betere bereikbaarheid busvervoer en versnellen woningbouw) € 8,6 miljoen

Grootschalige woningbouwlocaties:

  • Groningen/Westflank Suikerzijde (Aanleg Station Suiker incl. maatregelen om het gebied te ontsluiten totdat het station er is) € 97,7 miljoen
  • Groningen/Westflank (Maatregelen ontsluiting Westflank (waaronder Ring West) die voortkomen uit een samen met het Rijk uit te voeren MIRT-onderzoek Westflank)

€ 82,0 miljoen

Projecten uit de eerste ronde (al in juni 2022 gehonoreerd):
Versnellingsafspraken

  • Assen / Kloosterveen € 4,8 miljoen
  • Noordenveld / Roden-Peize (corridor N372) € 2,3 miljoen
  • Groningen / Stadshavens/ Eemskanaalzone 4 / Meerstad € 12,5 miljoen
  • Groningen / Stadshavens € 8,8 miljoen
  • Groningen / Suikerzijde € 20,9 miljoen

Voor meer informatie zie Rijksoverheid

 

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen