Home | Livestream ‘Kansen in de bestaande woningmarkt’ vrijdag 12 maart

Livestream ‘Kansen in de bestaande woningmarkt’ vrijdag 12 maart

Delen

De komende 10 jaar worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd in de regio Groningen-Assen. Dit jaar sluit Regio Groningen-Assen (RGA) daarover een Verstedelijkingsakkoord met het rijk. Maar er ligt ook een opgave in de bestaande bouw. Kun je regionaal sturen op de kwaliteit daarvan? Of móét dat zelfs? En wat ís die kwaliteit eigenlijk? Deze vragen staan centraal tijdens de livestream ‘Kansen in de bestaande woningmarkt’ op vrijdag 12 maart van 13.00 tot 14.25 uur.

99% van woningvoorraad is bestaande bouw
In de Verstedelijkingsstrategie wordt gekeken naar wat de geschikte locaties zijn voor de nieuw te bouwen woningen. Maar er ligt ook een opgave in de bestaande bouw – deze bevat immers 99% van de woonvoorraad. Zo vraagt de opwarming van de aarde om klimaatadaptieve oplossingen, wonen veel mensen niet meer in een ‘passend’ huis en lijkt de coronacrisis ervoor te zorgen dat woonwensen en eisen aan de directe woonomgeving veranderen. Naoorlogse wijken zijn ruim voorradig maar op steeds meer plekken toe aan herstructurering. Hoe zou je de bestaande bebouwde omgeving dusdanig aan kunnen passen, om dit weer aantrekkelijk te maken? Of om doorstroming op gang te brengen? Hoe voeg je kwaliteit toe aan een al bestaande wijk? Wat ís die kwaliteit dan? En hoe kan je hier regionaal effectief op samenwerken, en wat is daarvoor nodig?

Livestream
Tijdens de livestream zullen Peter Boelhouwer (TUDelft) Rosemarie van Ham (gemeente Rotterdam) en Pieter Bregman (Nijestee) hun licht schijnen op dit onderwerp en voorbeeldprojecten presenteren. Daniël Depenbrock (KAW) leidt de gesprekken. Het digitaal publiek wordt bij de discussie betrokken via polls en de chatfunctie. Een interessante bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij kwaliteit van de bestaande woningmarkt. Werk jij bij de overheid of bij een woningbouwcorporatie? Ben je makelaar, projectontwikkelaar of stedenbouwkundige? Dan nodigen we je van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen! Aanmelden kan via RGAdigitaal.

Programma
13.00     Welkom door Daniël Depenbrock, opening door Mirjam Wulfse (voorzitter RGA)
13:10     Keynote door Peter Boelhouwer (TU Delft)
13:30     Presentatie door Rosemarie van Ham (gemeente Rotterdam)
13:50     Presentatie door Pieter Bregman (Nijestee)
14:10     Digitaal tafelgesprek met de drie sprekers
14.25    Einde sessie

Vragen?
Deze digitale inspiratiebijeenkomst is de springplank naar een grotere, fysieke sessie op een later moment in 2021, wanneer de maatregelen dit weer toelaten. Heb je vragen over de livestream? Neem dan contact op met Sandra Knoop (06-15529126 / knoop@regiogroningenassen.nl).

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen