Home | Magere jaren in grondverkoop voorbij

Magere jaren in grondverkoop voorbij

Delen

21.5 hectare bedrijfsterrein verkocht in 2020 in de regio Groningen-Assen

In 2020 is in de regio Groningen-Assen 21.5 ha bedrijfsterrein verkocht. Dat is beduidend meer dan in 2019 (6.7 ha) en 2018 (11.5 ha) het geval was. Ook overschrijdt dit resultaat ruimschoots het meerjarig gemiddelde van 9.9 hectare. De mooie cijfers zijn grotendeels toe te schrijven aan de verkoop van bedrijfsterrein in de gemeente Groningen, maar liefst 16.5 ha. De grootste transactie vond plaats op Westpoort: 11 ha voor het distributiecentrum voor de Aldi. De overige 5 ha van het totaal is verdeeld over de hele regio uitgegeven, waarvan meer dan de helft in Midden-Groningen (2.7 ha). Opvallend genoeg laat de landelijke tendens in 2020 juist een lichte teruggang zien. De regio Groningen-Assen wijkt hier dus in positieve zin vanaf.

De informatie over de kavelverkoop komt uit de jaarlijkse bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA). Wethouder Economische Zaken Paul de Rook van de gemeente Groningen en bestuurder binnen de RGA is blij met de cijfers: “Al een aantal jaren is er grote belangstelling van ondernemers om zich in onze regio te vestigen. De coronacrisis heeft daar geen afbreuk aan gedaan. Integendeel zelfs, in 2020 zien we dat het verkoopresultaat vér boven het meerjarig gemiddelde ligt. Ik vind dat een een mooie ontwikkeling.”

Stijgende lijn
Alhoewel de wethouder trots is op de resultaten, nuanceert hij ze ook: “Zo’n jaarlijkse monitor is een momentopname. Gesprekken met bedrijven over grondverkoop duren soms jaren. Daardoor kan de uitgifte van jaar tot jaar flink verschillen.” Dat was de afgelopen jaren inderdaad het geval, de cijfers vertoonden een grillig verloop. Ze zijn pas over een periode van vijf jaar goed met elkaar in verband te verband te brengen. De Rook: “De RGA ziet nu echter een stijgende lijn. Waarschijnlijk zijn de magere jaren in de grondverkoop voorbij, ook aangezien er nog heel veel transacties in de pijplijn zitten.”

Over de bedrijventerreinenmonitor
De afgelopen vijf jaar werd het merendeel van de terreinen (circa 73%) uitgegeven in de gemeente Groningen. Ook in 2020 was dat het geval. De totale uitgifte was in dat jaar verdeeld over zes gemeenten. Op dit moment is er in de RGA ruim 193  hectare bedrijfsterrein beschikbaar.

De volledige bedrijventerreinenmonitor 2021 vindt u hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen