Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

De Groene Stoel

Projecttrekker

Stichting De Groene Stoel

Locatie

Gedempte Zuiderdiep 26, 9711 HH Groningen

Omvang projectkosten

De jaarlijkse exploitatie loopt in vijf jaar op van € 124.000 tot € 212.500-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is voor de eerste twee jaar € 50.000,-

Betrokken partijen

Noorderpoort College, lokale (horeca)ondernemers en 4 gemeenten uit de regio.

Status/planning

In voorbereiding

Datum

21/02/2019

De Groene Stoel

Wat houdt het project in?

De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding Horeca Assistent volgen bij Noorderpoort. Het uiteindelijke doel is om een baangarantie te creëren, waarmee ze kunnen doorstromen naar een betaalde baan.

Waarom dit project?

De Groene Stoel richt zich voornamelijk op de niet-opgeleide vluchtelingen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, moeite hebben om de Nederlandse taal te leren en moeite hebben in het participeren en integreren in de Nederlandse maatschappij. Aangezien er een groot personeelstekort is binnen de horeca, zijn ondernemers bereid om samen te werken, om op deze manier de doorstroom van de opgeleide vluchtelingen goed te laten verlopen. Om de afstand tussen een betaalde baan en de stageperiode te verkleinen, gaan de stagiaires na vier maanden wekelijks uitstapjes maken naar horecabedrijven in de regio. Ieder jaar worden zestien vluchtelingen opgeleid, zodat zij één klas kunnen vormen. Op deze manier kan er, op het gebied van extra taallessen en extra begeleiding in theorie en/of praktijk, maatwerk geleverd worden. In de aankomende vijf jaar worden 80 vluchtelingen opgeleid.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project De Groene Stoel draagt bij aan het speerpunt Economie. Een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt geactiveerd. Hiermee wordt een oplossing geboden voor een maatschappelijk probleem.

Vanuit het project

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen