Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

De Eerste Wijk Veenhuizen

Projecttrekker

Stichting Betekenisvol Beheer

Locatie

Veenhuizen

Omvang projectkosten

€ 366.000 De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 128.100

Betrokken partijen

o.a. DJI, Kaaslust, Maallust, Terra College, Hogeschool Stenden, Reclassering, COA

Status/planning

in uitvoering

De Eerste Wijk Veenhuizen

Wat houdt het project in?

Stichting Betekenisvol Beheer heeft in samenspraak met de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (DJI) het initiatief genomen om op de historische locatie van het Eerste Gesticht van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen een uniek en innovatief concept te realiseren met een grote positieve maatschappelijke impact voor de regio. Een concept waarin ondernemerschap, impact, innovatie, onderwijs, werkgelegenheid, duurzame landbouw en duurzame energie centraal staan. Hiertoe wordt het “gesloten” agrarisch bedrijf van DJI (bestaande uit een boerderij en een terrein van 100 hectare) getransformeerd tot een maatschappelijke onderneming met een open karakter, waar volop ruimte is voor publiek-private samenwerking en samenwerken aan technische en maatschappelijke innovaties. Daarmee ontstaat letterlijk en figuurlijk (experimenteer)ruimte om binnen deze nieuwe en open setting concrete projecten te realiseren en gezicht te geven aan de betekeniseconomie.

Waarom dit project?

De Eerste Wijk is niet zomaar een agrarisch bedrijf: het is een agrarisch innovatiepark, waar agrarische activiteiten niet een doel op zich zijn, maar een middel om opleiding en werk te creëren voor mensen uit Noord-Nederland, nieuwe duurzame producten te ontwikkelen en duurzame energie te produceren op een manier, die recht doet aan de cultuur en het landschap van Drenthe.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt bij aan de regionale parel Veenhuizen. Een gesloten deel van Veenhuizen wordt openbaar gemaakt en daarnaast heeft het project een grote maatschappelijke en economische impact. Het project draagt bij aan de speerpunten Kwaliteit Stad en Land en Economie.

Vanuit het project

Het is een uniek traject om van een gevangenisinstelling een zakelijke onderneming te maken. Daarvoor is veel flexibiliteit en enthousiasme nodig; en de wil om te investeren. Door de bijdragen van zowel de PI Veenhuizen als de Regio Groningen Assen wordt een proces opgestart van cultuurverandering en vernieuwing. 

Peter Scholten, Initiatiefnemer en projectleider van De Eerste Wijk

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen