Regeling Regionale Projecten (ReP)

Oogst Van Het Land Herenboeren2

Naam project

Herenboeren – Hof van Rhee

Projecttrekker

Coöperatie Herenboeren Assen UA

Locatie

Assen

Omvang projectkosten

€ 602.040. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 202.040

Betrokken partijen

Herenboeren Nederland

Status/planning

Afgerond

Herenboeren – Hof van Rhee

Wat houdt het project in?

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen.

Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben over de productie van hun eten. Dat doen ze door een coöperatie op te richten die een professionele boerderij gaat exploiteren. De professionele boer in loondienst voert de dagelijkse werkzaamheden uit en alle huishoudens zijn 1/200ste eigenaar van de boerderij. De leden beslissen over wat en hoe er geproduceerd wordt. Dit is een vernieuwend concept. Herenboeren is het bewijs dat zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen eten, helemaal niet moeilijk en duur hoeft te zijn.

Het betreft een inwonersinitiatief dat op eigen kracht is ontstaan in het gebied en het sluit aan bij de beweging in de samenleving naar duurzaam en gezond voedsel.

Waarom dit project?

De huidige situatie in de landbouw- en voedingssector geeft aan dat er behoefte is aan goede praktijkvoorbeelden van alternatieven. Herenboeren als natuur-inclusieve landbouw is een goed voorbeeld van een begaanbare weg om in de praktijk te laten zien dat het anders kan zowel qua landbouwmethode als bedrijfsvoering en zet inwoners van onderaf in positie zelf hierin initiatief te nemen. De Corona-crisis heeft de behoefte aan lokaal duurzaam geproduceerd voedsel nog meer zichtbaar gemaakt. Het Herenboerenconcept voorziet daarin.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het Herenboeren-concept is nieuw en innovatief voor Noord-Nederland en makkelijk op te schalen in die zin dat meer soortgelijke initiatieven kunnen ontstaan in Noord-Nederland. De Herenboerderij in Assen wil daarom ook graag voorbeeldproject in het Noorden zijn voor kleinschalige landbouw en voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen organiseren. Daarvoor is een ontvangstruimte (landschappelijk in te passen veldschuurtjes) met audio-visuele middelen en aanleg van voorzieningen (verharding, informatiebord etc.) (mede) noodzakelijk. De gevraagde bijdrage wordt onder meer gebruikt voor kennisdeling via promotie en educatie en voor extra duurzame maatregelen. Het heeft een positieve impact op de omgeving en op de regionale voedselketen.

Vanuit het project

“Samen duurzaam voedsel produceren”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen