Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Herenboeren – Hof van Rhee

Projecttrekker

Coöperatie Herenboeren Assen UA

Locatie

Assen

Omvang projectkosten

€ 602.040. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 202.040

Betrokken partijen

Herenboeren Nederland

Status/planning

In uitvoering

Herenboeren – Hof van Rhee

Wat houdt het project in?

200 huishoudens, samen 500 mensen en 1 boer: met elkaar zijn ze straks Herenboeren Assen.

Al deze mensen hebben hetzelfde doel: zelf weer de regie hebben over de productie van hun eten. Dat doen ze door een coöperatie op te richten die een professionele boerderij gaat exploiteren. De professionele boer in loondienst voert de dagelijkse werkzaamheden uit en alle huishoudens zijn 1/200ste eigenaar van de boerderij. De leden beslissen over wat en hoe er geproduceerd wordt. Dit is een vernieuwend concept. Herenboeren is het bewijs dat zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen eten, helemaal niet moeilijk en duur hoeft te zijn.

Het betreft een inwonersinitiatief dat op eigen kracht is ontstaan in het gebied en het sluit aan bij de beweging in de samenleving naar duurzaam en gezond voedsel.

Waarom dit project?

De huidige situatie in de landbouw- en voedingssector geeft aan dat er behoefte is aan goede praktijkvoorbeelden van alternatieven. Herenboeren als natuur-inclusieve landbouw is een goed voorbeeld van een begaanbare weg om in de praktijk te laten zien dat het anders kan zowel qua landbouwmethode als bedrijfsvoering en zet inwoners van onderaf in positie zelf hierin initiatief te nemen. De Corona-crisis heeft de behoefte aan lokaal duurzaam geproduceerd voedsel nog meer zichtbaar gemaakt. Het Herenboerenconcept voorziet daarin.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het Herenboeren-concept is nieuw en innovatief voor Noord-Nederland en makkelijk op te schalen in die zin dat meer soortgelijke initiatieven kunnen ontstaan in Noord-Nederland. De Herenboerderij in Assen wil daarom ook graag voorbeeldproject in het Noorden zijn voor kleinschalige landbouw en voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen organiseren. Daarvoor is een ontvangstruimte (landschappelijk in te passen veldschuurtjes) met audio-visuele middelen en aanleg van voorzieningen (verharding, informatiebord etc.) (mede) noodzakelijk. De gevraagde bijdrage wordt onder meer gebruikt voor kennisdeling via promotie en educatie en voor extra duurzame maatregelen. Het heeft een positieve impact op de omgeving en op de regionale voedselketen.

Vanuit het project

“Samen duurzaam voedsel produceren”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen