Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Versterken en Ontwikkelen Impact Ecosysteem

Projecttrekker

Vereniging Impact Noord

Locatie

Regio Groningen-Assen

Omvang projectkosten

€ 391.375,- de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €131.825,-

Betrokken partijen

Grunnuger Power, Wijzelf BV (voorheen WeHelpen), Omapost, CodeGorilla, Alfa Accountants en Adviseurs, Noorderpoort college, Rabobank Stad en Midden Groningen, Hanzehogeschool Groningen

Status/planning

in uitvoering

Versterken en ontwikkelen Impact Ecosysteem

Wat houdt het project in?

In de eerste anderhalf jaar van verkenning en oprichting – sinds medio 2018 – is er een goed fundament gebouwd als regionaal netwerk voor impactondernemen. Veel van de in 2018 gestelde doelen zijn gehaald.
Impact Noord kan met de huidige bijdragen van partners en leden zorgen dat er met enige regelmaat ontmoeting tussen leden wordt georganiseerd, dat de website en dergelijke wordt onderhouden en dat er een inhoudelijk programma wordt aangeboden aan leden, partners en externe relaties. De ambitie van leden en bestuur is echter om niet de huidige status quo te behouden. In plaats daarvan wordt ingezet op een verdere professionaliseringsslag van het netwerk. In strategische sessies met leden in 2019 is een aantal opgaven vastgesteld die nodig zijn om de vereniging bestendig te ontwikkelen. Deze opgaven zijn uitgewerkt in vier actielijnen:
1. Professionaliseren van het netwerk
2. Verbeteren en verzorgen van de ledendiensten
3. Verder ontwikkelen van het regionale ecosysteem in samenhang met de community
4. Ontwikkelen en voeren van een regionale agenda voor impact-ondernemerschap
Het project richt zich op lijn 3 en 4.

Waarom dit project?

De vereniging versterkt het ecosysteem voor impactondernemers samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Dit doen we door het organiseren van activiteiten en events, maar ook door het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid in de markt en bij overheden. We brengen kennis, expertise en ervaring van onze leden bij elkaar. Zo behartigen we de belangen van de impactondernemer waar nodig.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De vereniging heeft een positieve impact op maatschappelijke en ecologische problemen. Het is voor het vergroten van de regionale impact wel van belang om goede verbindingen te leggen danwel te versterken met andere partijen, zoals VNO-NCW en MKB-Noord. Het project draagt bij aan de speerpunten Interne samenhang en Economie.

Vanuit het project

“De bijdrage van de RGA maakt het voor Impact Noord mogelijk om het ecosysteem rondom impactondernemen in heel Noord-Nederland te gaan versterken. Met de regio Groningen-Assen als bakermat richten wij ons nu op het verbeteren van de omstandigheden voor ondernemen met impact middels activiteiten, belangenbehartiging en het actief meebouwen aan nieuwe of betere infrastructuur voor impactondernemers.”

Jan Willem Wennekes
Algemeen Directeur Impact Noord

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen