Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

De Noorderlingen

Projecttrekker

Stichting De Noorderlingen

Locatie

Groningen

Omvang projectkosten

€ 1.000.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is per student uit de regio Groningen-Assen € 1.000,- met een maximum van totaal € 50.000,-

Betrokken partijen

Rabobank, Deloitte, TRIP Advocaten&Notarissen, F-linc, Randstad, FC Groningen, JNO (VNO_NCW), Junction, Statement Communicatie, ASBR Subsidium, AccuRaad, Creatieve Weg, Crowd+Co.

Status/planning

In uitvoering

Datum

21/02/2019

De Noorderlingen

Wat houdt het project in?

De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is hogeschool- en gemeenteoverstijgend opgezet en heeft direct een noordelijke aanpak gekozen. In 5 jaar tijd hebben ruim 100 bedrijven deelgenomen, waarvan ca. 65% nog actief is als ondernemer. De afgelopen jaren is er gewerkt met onderbezetting en met een te laag budget is het programma draaiend gehouden. Om het programma voort te kunnen zetten, wordt er ingezet op het opschalen van het bewezen concept.

Waarom dit project?

De nieuwe koers van De Noorderlingen is erop gericht om meer én kwalitatievere deelnemers te krijgen. Om dit te realiseren is meer mankracht nodig om deze talenten te vinden en aan te trekken. Door samen te werken met lectoraten, innovatiewerkplaatsen en gebiedscoöperaties, willen De Noorderlingen in een vroege fase concepten en starters ontdekken. Met bijeenkomsten worden deze geïnspireerd en verbonden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project De Noorderlingen draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, door jonge ondernemers tijdens hun studie te coachen en te begeleiden in het runnen/opstarten van hun eigen bedrijf. In de regio Groningen-Assen zijn meerdere initiatieven voor het ontwikkelen van ondernemerschap. Deze regeling is onderscheidend door de focus op de specifieke doelgroep van studenten.

Vanuit het project

Eelco Bakker, co-founder De Noorderlingen: “De bijdrage van Regio Groningen-Assen is belangrijk om de komende twee jaar ons vernieuwde programma goed te lanceren, zodat student-startups uit de regio met hulp van ons programma sneller kunnen groeien en zich blijvend verbinden aan de regio en het netwerk.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen