Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

De Poolse Bruid

Projecttrekker

Stichting tgECHO

Locatie

Boerderij de Haver, Onderdendam

Omvang projectkosten

€ 271.300,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 20.000,-

Betrokken partijen

Noord Nederlands Toneel, Stichting Het Groninger Landschap, Erfgoedpartners Groningen, NDC Media Groep

Status/planning

Afgerond

Datum

21/02/2019

De Poolse Bruid

Wat houdt het project in?

In 1998 verscheen de film De Poolse Bruid overeen ontmoeting tussen een Groninger boer en een Poolse vrouw.Poolse Bruid De film werd een hit. Toneelgroep ECHO bouwt hier op verder en wil De Poolse Bruid 20 tot 25 keer op het toneel brengen op “Boerderij De Haver” in Onderdendam (gemeente Het Hogeland). De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de Poolse bruid.
Naast de theatervoorstelling wordt een randprogramma aangeboden met als doel de thema’s van de voorstelling te verbreden en te verdiepen. Overkoepelend thema is ‘verandering’.

Waarom dit project?

Met de theatervoorstelling wordt het publiek bewust gemaakt van de schoonheid van de ontmoeting. En van de schoonheid en kwaliteit van het Groninger platteland. In de met de voorstellingen samengaande gespreksronden staat het (boeren-)leven op het platteland centraal. Deze Poolse Bruid vraagt en genereert veel aandacht voor behoud en versterking van het landelijk gebied inde regio. Gewezen wordt op het belang van behoud van identiteit en kwaliteit van de leefomgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project valt onder het speerpunt Kwaliteit Stad en Land. Het randprogramma is belangrijke drager om naast de productie ook het gesprek te voeren over de impact van een veranderende omgeving. Met het totale pakket wordt aandacht gevraagd voor het onderscheid tussen stad en land en het belang van de identiteit en leefomgeving op het Groninger platteland.

Vanuit het project

Lotte Dunselman, artistiek leider tgECHO: “Onze bewerking van de film laat zien dat niets onaantastbaar is. Wij zijn dan ook zeer blij met de financiële bijdrage van de Regio Groningen-Assen. Hiermee ondersteunt ze het belang van zorg voor elkaar en behoud van ons eigen (Gronings erf-) goed.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen