Regeling Regionale Projecten (ReP)

Winsum

Naam project

De Tirrel

Projecttrekker

Gemeente het Hogeland

Locatie

Winsum

Omvang projectkosten

Het gehele project, de bouw van alle voorzieningen, kost € 18,1 miljoen. De extra proceskosten ten gevolge van deze vernieuwing is € 260.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen hieraan is € 65.000,-

Betrokken partijen

Stichting de Hoven, schoolbestuur Lauwers en Eems, schoolbestuur VCPO Noord Groningen. Ook andere partijen haken aan.

Status/planning

Afgerond

Datum

11/10/2018

De Tirrel

Wat houdt het project in?

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook kinderopvang, in de vorm van een crèche en een peutelspeelzaal zitten in het concept opgenomen. Het project kan gezien worden als een soort WoonZorgSchoolGymzaal in één. Het gaat in dit concept om de creatie van een gebouw waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar deze ontmoeting makkelijk georganiseerd kan worden.

Waarom dit project?

De noodzaak tot nieuwbouw, de veranderende maatschappij en daarmee de vraag naar andere soorten van dienstverlening zijn de aanleiding geweest. De kans om in Winsum een beter gebouw met meerdere partijen te maken dan ieder voor zich is benut. Het is beter omdat er samen meer ruimte gebruikt kan worden door intensievere benutting en dubbelgebruik. Beter omdat activiteiten gebruik kunnen maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, zowel bij leerlingen, bewoners als hun personeel. Door deze combinatie wordt het mogelijk een centrum te realiseren waarbij het welbevinden van bewoners, families en kinderen, centraal staat.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Dit project kent een urgentie door de verouderde gebouwen. Duurzaamheid is te vinden in de vorm van het toekomstbestendig maken van zorg in deze hoek van de regio. Deze voorzieningen blijven in Winsum voor het dorp en de omgeving behouden. Winsum kan hier haar regionale streekpositie mee behouden (regionale meerwaarde). De innovatie van dit project zit niet zozeer in de stenen, alswel in de verregaande integratie van deze functies. In de zoektocht naar voorbeelden in ons land is een dergelijke integratie nog niet aangetroffen. Het project levert een bijdrage aan het speerpunt ‘Kwaliteit Stad en Land’ versterken.

Vanuit het project

Wethouder Harmannus Blok: “Een nieuwe ‘mini-samenleving’. Dat is waar de Tirrel voor ons voor staat. Waar iedereen er toe doet. Waar buitenen binnenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en verbinding maken. Waar naast de eerst betrokken organisaties ook andere partijen zoals een kinderopvang, sportverenigingen, andere scholen en de wijkraad gelijkwaardig en van harte welkom zijn. Wat uiteindelijk een verrijking geeft voor alle partijen.”

Logo Regiomonitor@2x

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen