Regeling Regionale Projecten (ReP)

Winsum

Naam project

De Tirrel

Projecttrekker

Gemeente het Hogeland

Locatie

Winsum

Omvang projectkosten

Het gehele project, de bouw van alle voorzieningen, kost € 18,1 miljoen. De extra proceskosten ten gevolge van deze vernieuwing is € 260.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen hieraan is € 65.000,-

Betrokken partijen

Stichting de Hoven, schoolbestuur Lauwers en Eems, schoolbestuur VCPO Noord Groningen. Ook andere partijen haken aan.

Status/planning

Afgerond

Datum

11/10/2018

De Tirrel

Wat houdt het project in?

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen, gecombineerd met nieuwbouw van een zorgcentrum. WinsumHier komt zorg voor ouderen met dementie en revalidatie. Ook kinderopvang, in de vorm van een crèche en een peutelspeelzaal zitten in het concept opgenomen. Het project kan gezien worden als een soort WoonZorgSchoolGymzaal in één. Het gaat in dit concept om de creatie van een gebouw waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar deze ontmoeting makkelijk georganiseerd kan worden.

Waarom dit project?

De noodzaak tot nieuwbouw, de veranderende maatschappij en daarmee de vraag naar andere soorten van dienstverlening zijn de aanleiding geweest. De kans om in Winsum een beter gebouw met meerdere partijen te maken dan ieder voor zich is benut. Het is beter omdat er samen meer ruimte gebruikt kan worden door intensievere benutting en dubbelgebruik. Beter omdat activiteiten gebruik kunnen maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, zowel bij leerlingen, bewoners als hun personeel. Door deze combinatie wordt het mogelijk een centrum te realiseren waarbij het welbevinden van bewoners, families en kinderen, centraal staat.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Dit project kent een urgentie door de verouderde gebouwen. Duurzaamheid is te vinden in de vorm van het toekomstbestendig maken van zorg in deze hoek van de regio. Deze voorzieningen blijven in Winsum voor het dorp en de omgeving behouden. Winsum kan hier haar regionale streekpositie mee behouden (regionale meerwaarde). De innovatie van dit project zit niet zozeer in de stenen, alswel in de verregaande integratie van deze functies. In de zoektocht naar voorbeelden in ons land is een dergelijke integratie nog niet aangetroffen. Het project levert een bijdrage aan het speerpunt ‘Kwaliteit Stad en Land’ versterken.

Vanuit het project

Wethouder Harmannus Blok: “Een nieuwe ‘mini-samenleving’. Dat is waar de Tirrel voor ons voor staat. Waar iedereen er toe doet. Waar buitenen binnenwereld, oud en jong, wijk en dorp elkaar ontmoeten en verbinding maken. Waar naast de eerst betrokken organisaties ook andere partijen zoals een kinderopvang, sportverenigingen, andere scholen en de wijkraad gelijkwaardig en van harte welkom zijn. Wat uiteindelijk een verrijking geeft voor alle partijen.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen