Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Drone Festival Assen

Locatie

Assen

Status/planning

Afgerond

Datum

02/01/2020

Drone Festival Assen

Wat houdt het project in?

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal project met landelijke en zelfs internationale reikwijdte en heeft als doel om de kennisachterstand en informatiebug die er bij bedrijven en particulieren rondom drones is, op te lossen.

Vrijdag 4 oktober wordt er een B2B event georganiseerd met als titel Drones: The Future in Business. Op zaterdag 5 oktober is het publieksevent.

Dit evenement staat geheel in het teken van ontdekken, demonstraties, droneraces, beleven en gezelligheid in een festivalsfeer. Waarbij nationale en internationale drones bedrijven, organisaties en instanties zich presenteren met àlles wat er op het gebied van drones kan en mag in Nederland. Naast dit event wordt ook ingezet op het bouwen van een community dat gedurende het hele jaar informatie en kennis deelt.

Waarom dit project?

Drones zijn ‘hot’, maar in de praktijk worden ze nog weinig toegepast in de zakelijke markt. De dronesector in Nederland zit tussen de ontwikkelfase en groeifase in en is daardoor nog erg versnipperd. Met dit project wordt invulling gegeven aan het versterken van de kennis- en informatiebehoefte. Ook vormt het de verbindende schakel tussen allerlei initiatieven op gebied van drones. Het event heeft een brede uitstraling naar zowel de zakelijke als de particuliere markt. Drone FestivalMet dit initiatief krijgt de regio een vooruitstrevend trendevent. De dronesector, zowel internationaal als nationaal roept om een soortgelijk event! Daarnaast is er onder particulieren en bedrijven een enorme kennisachterstand, nieuwsgierigheid en behoefte naar de toepassingsmogelijkheden, wetgeving, techniek en opleidingen van het vliegen met drones. Deze kennis is momenteel nog nauwelijks ontsloten en zeker niet voor een breed publiek toegankelijk.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het organiseren van een drone event – met als ambitie uit te groeien tot een grootschalig internationaal event – draagt bij aan het speerpunt Economie, ook als toekomstige gerelateerde spin-offs hier landen. Daarnaast biedt het vanuit het speerpunt Interne Samenhang aanknopingsmogelijkheden voor vervoer met drones door de lucht. Dit event laat zien waar en hoe deze nieuwe techniek impact heeft op verschillende sectoren en hoe het kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit het project

Jan Gerbrand Krol: Het evenement is uniek, heeft een landelijke uitstraling en een brede doelgroep. Dit zijn zaken waar wij ons graag aan verbinden: de toekomst, technische ontwikkelingen en de eerste zijn. Drones zijn wereldwijd ‘trending en happening’ en de organisatie verwacht zeker economische spin-off en een positieve invloed op de regio.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen