Regeling Regionale Projecten (ReP)

Buitengebied

Naam project

Drukriolering buitengebied, het druk vacuüm compact systeem

Projecttrekker

Tauw en Innblue

Locatie

Veendam (proeflocatie)

Omvang projectkosten

€ 135.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 23.512,-

Betrokken partijen

Stowa/Rioned, Busch, gemeente Veendam, de waterketensamenwerking Groningen-Drenthe (23 gemeenten uit Groningen, 4 noordelijke Drentse gemeenten, waterleidingbedrijven Groningen en Drenthe en beide waterschappen)

Status/planning

Afgerond

Datum

29/01/2018

Drukriolering buitengebied, het druk vacuüm compact systeem

Wat houdt het project in?

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Drukriolering foto 2Een kostbare aangelegenheid, want de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering brengen hoge beheers- en onderhoudskosten met zich mee. Initiatiefnemers hebben een alternatief concept bedacht voor drukriolering: het Druk Vacuüm Compactsysteem (DVC-systeem). De gedachte achter het DVCsysteem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in een of meerdere putten boven een bepaald niveau komt. De voordelen zijn drieledig:
• Het kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels;
• Er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig;
• Er wordt aanzienlijk bespaard op energiekosten. Dit geldt voor zowel energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten). Het project omvat de concrete uitvoering van tests met de drukriolering. De vraag is of de praktijk net zo uitpakt als op papier is bedacht. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een DVC-systeem wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische ‘proof of principle’ en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. Dit laatste wordt uitgevoerd door No Nonsense Technical Solutions, in samenwerking met de Universiteit Twente. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.

Waarom dit project?

Dit concept sluit zeer goed aan bij de ontwikkelingen rondom het lokaal zuiveren van afvalwater in buitengebieden. Mogelijk zijn er straks nog maar enkele pompen nodig om het afvalwater in het buitengebied in te zamelen én te behandelen. Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem kan tegelijk eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt, waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing van het DVC-systeem, in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is sterk gericht op het buitengebied. Ook Regio Groningen-Assen kent een aanzienlijk oppervlak aan buitengebied. Indien de zuivering goedkoper, beter of lokaal kan, dan kunnen alle regio-gemeenten hiervan profiteren. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning door de stuurgroep is het project gestart.

Vanuit het project

Projectleider Paul Telkamp: “De bijdrage van de RGA zorgde ervoor dat het project doorging en niet in de ijskast belandde.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen