Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

E-ntelligence

Projecttrekker

Gemeente Assen

Locatie

Assen

Omvang projectkosten

€ 365.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 182.500,- (in twee fasen).

Betrokken partijen

Provincie Drenthe, Gemeente Assen, EntranCe en Hanzehogeschool

Status/planning

Afgerond

Datum

30/01/2018

E-ntelligence Assen

Wat houdt het project in?

Assen is de Drentse hoofdstad met ongeveer 67.000 inwoners. Assen heeft de ambitie zichzelf te blijven ontwikkelen als een belangrijke regionale hub. De duurzame ontwikkeling van de stad is, en blijft, een belangrijke prioriteit. Daarom, en door de ontwikkeling van het E-ntelligence project, wil Assen energie-efficiëntie bevorderen en een model bieden voor steden van de toekomst. De unieke combinatie van faciliteiten, kennis en de kleinschaligheid van de stad maakt het de perfecte plek voor de ontwikkeling van een ambitieus E-ntelligence project. Dit project bestaat uit de gedragsmatige beïnvloeding. Hoewel er vele technieken en subsidies zijn om duurzaamheid te bevorderen, is er nog relatief weinig gedaan met integrale gedragsbeïnvloeding om een duurzame leefwijze te bevorderen. E-ntelligence richt zich op dit component waarbij een hele bestaande wijk onder de loep wordt genomen. Het project vindt plaats in de Assense wijk Lariks.

Waarom dit project?

Een integrale aanpak is vereist om een significante en langdurige impact te kunnen hebben op de energieconsumptie van huishoudens. E-ntelligence richt zich daarom op het veranderen van consumentengedrag op drie gebieden: gas, elektriciteit en mobiliteit. Het project richt zich op (het meten van) binnen- en buitenshuis energieverbruik. Deze data resulteren niet alleen in nieuwe inzichten in consumentengedrag op het gebied van energie, maar bieden ook mogelijkheden om dit gedrag te beïnvloeden. E-ntelligence bestaat uit drie cruciale onderdelen:

  •  het gebruik van sensortechnologie om gedrag te meten
  • het beïnvloeden van dit gedrag door het stimuleren van bewustzijn
  • het bouwen van lokale gemeenschappen en de transformatie van energieconsument naar prosumer

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het doel is om 10% reductie te bereiken bij een relatief kwetsbare doelgroep. Er wonen 5.000 mensen in deze wijk. Per jaar wordt er € 10 miljoen aan gas en elektra uitgegeven. Met deze reductie kan € 1 miljoen per jaar worden terugverdiend (10% van € 10 miljoen). Om het effect blijvend te laten zijn, is een gedragswijziging van groot belang. Het innovatieve hierbij is de schaal/ omvang van de hele wijk en de koppeling met mobiliteit. Speerpunten zijn het versterken van ”Kwaliteit Stad en Land” en van het economisch kerngebied. Energietransitie is duurzaam en urgent. De regionale meerwaarde zit in de omvang en vertaalbaarheid van de resultaten.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen