Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Economische en landschappelijke versterking Noordoosthoek Hoornsemeer

Projecttrekker

Best Western Hotel en Gemeente Groningen

Locatie

Groningen, aan de oevers van het Hoornse Meer

Omvang projectkosten

€ 2 miljoen, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 300.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Groningen, Best Western Hotel, Meerschap Paterswoldsemeer, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen

Status/planning

Afgerond

Economische en landschappelijke versterking Noordoosthoek Hoornsemeer

Wat houdt het project in?

Dit plan omvat een kwaliteitsimpuls van het gebied. Het Hoornsemeer wordt met circa 2 ha uitgebreid. economische landschappelijke versterking hoornse meer 1Door de realisatie van onder meer ecologische oevers, speciale grassen en kruidenmengsels, beschermzones voor wild zoals reeën, aanplant van nieuwe bomen en struiken, een ooievaarspaal en een zwaluwwand, wordt ook de natuurlijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Aan de noordzijde worden aanlegsteigers gerealiseerd en een bescheiden boulevard aangelegd, voorzien van bomen en zitbankjes voor de recreanten, bewoners en bezoekers. Het Best Western Hotel sluit aan op de nieuwe situatie. Zij realiseren aan deze zijde van het hotel een ‘voorkant’ door de ingang te verbeteren, het aanleggen van een terras en het bouwen van een paviljoen in het water. De bouw van een paviljoen en de verbouwingen aan het hotel vallen buiten de subsidieaanvraag.

Waarom dit project?

Er is geconstateerd dat het plangebied in aanmerking komt voor een kwaliteitsimpuls. In de huidige situatie liggen de stad en het meer ‘met de rug naar elkaar toe’. Door het groen is het meer niet zichtbaar vanaf bijvoorbeeld de Hoornsedijk en vormt het een onbruikbaar en verwaarloosd geheel. Door de economische en landschappelijke versterking worden stad en meer aan elkaar verbonden. Daarnaast nemen de gebruiks- en belevingswaarde, de toegankelijkheid voor watersporters, recreanten, wandelaars en fietsers sterk toe. Ook worden de natuur, het groen en de biodiversiteit verbeterd.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het Paterswoldsemeer en omgeving ligt centraal in de regio. Het vormt een majeur recreatiegebied voor de stad en wijde omgeving. Ook vertegenwoordigt dit meer een hoge ecologische waarde (EHS). Tegelijkertijd is het gebied economisch zeer aantrekkelijk om in te investeren. Dit blijkt uit de vele horecafuncties aan de zuidzijde en de grote aantrekkelijkheid en hoge kwaliteit van het wonen aan deze van de stad. Tevens is een deel van het Meerschapsgebied en de Meerweg de laatste jaren vernieuwd. Kortom: meer en omgeving zijn van groot belang voor economie én kwaliteit van Stad en Land. Stad en Land komen elkaar hier letterlijk tegen.De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Vanuit het project

Projectleider Jan Legters: “Gemeente Groningen én Best Western Hotels investeerden allebei fors in dit gebied. Het Hoornse Meer is nu nog aantrekkelijker voor buitensporters en recreanten. Inwoners van de stad en uit de wijde omgeving profiteren ervan. Met de bijdrage van de Regio Groningen-Assen konden we het hele pakket maatregelen uitvoeren.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen