Regeling Regionale Projecten (ReP)

Economische Landschappelijke Versterking Hoornse Meer Intro

Naam project

Economische en landschappelijke versterking Noordoosthoek Hoornsemeer

Projecttrekker

Best Western Hotel en Gemeente Groningen

Locatie

Groningen, aan de oevers van het Hoornse Meer

Omvang projectkosten

€ 2 miljoen, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 300.000,-

Betrokken partijen

Gemeente Groningen, Best Western Hotel, Meerschap Paterswoldsemeer, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen

Status/planning

Afgerond

Economische en landschappelijke versterking Noordoosthoek Hoornsemeer

Wat houdt het project in?

Dit plan omvat een kwaliteitsimpuls van het gebied. Het Hoornsemeer wordt met circa 2 ha uitgebreid. economische landschappelijke versterking hoornse meer 1Door de realisatie van onder meer ecologische oevers, speciale grassen en kruidenmengsels, beschermzones voor wild zoals reeën, aanplant van nieuwe bomen en struiken, een ooievaarspaal en een zwaluwwand, wordt ook de natuurlijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Aan de noordzijde worden aanlegsteigers gerealiseerd en een bescheiden boulevard aangelegd, voorzien van bomen en zitbankjes voor de recreanten, bewoners en bezoekers. Het Best Western Hotel sluit aan op de nieuwe situatie. Zij realiseren aan deze zijde van het hotel een ‘voorkant’ door de ingang te verbeteren, het aanleggen van een terras en het bouwen van een paviljoen in het water. De bouw van een paviljoen en de verbouwingen aan het hotel vallen buiten de subsidieaanvraag.

Waarom dit project?

Er is geconstateerd dat het plangebied in aanmerking komt voor een kwaliteitsimpuls. In de huidige situatie liggen de stad en het meer ‘met de rug naar elkaar toe’. Door het groen is het meer niet zichtbaar vanaf bijvoorbeeld de Hoornsedijk en vormt het een onbruikbaar en verwaarloosd geheel. Door de economische en landschappelijke versterking worden stad en meer aan elkaar verbonden. Daarnaast nemen de gebruiks- en belevingswaarde, de toegankelijkheid voor watersporters, recreanten, wandelaars en fietsers sterk toe. Ook worden de natuur, het groen en de biodiversiteit verbeterd.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het Paterswoldsemeer en omgeving ligt centraal in de regio. Het vormt een majeur recreatiegebied voor de stad en wijde omgeving. Ook vertegenwoordigt dit meer een hoge ecologische waarde (EHS). Tegelijkertijd is het gebied economisch zeer aantrekkelijk om in te investeren. Dit blijkt uit de vele horecafuncties aan de zuidzijde en de grote aantrekkelijkheid en hoge kwaliteit van het wonen aan deze van de stad. Tevens is een deel van het Meerschapsgebied en de Meerweg de laatste jaren vernieuwd. Kortom: meer en omgeving zijn van groot belang voor economie én kwaliteit van Stad en Land. Stad en Land komen elkaar hier letterlijk tegen.De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen.

Vanuit het project

Projectleider Jan Legters: “Gemeente Groningen én Best Western Hotels investeerden allebei fors in dit gebied. Het Hoornse Meer is nu nog aantrekkelijker voor buitensporters en recreanten. Inwoners van de stad en uit de wijde omgeving profiteren ervan. Met de bijdrage van de Regio Groningen-Assen konden we het hele pakket maatregelen uitvoeren.”

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen