Regeling Regionale Projecten (ReP)

Groningen 20170622. Transfuture Festival, EnTranCe. Foto: Pepijn Van Den Broeke

Naam project

Energy Barn

Projecttrekker

Hanzehogeschool

Locatie

Zernike, Groningen

Omvang projectkosten

€ 740.000,- de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 200.000,-

Betrokken partijen

Entrance, Energy Academy, Hanzehogeschool, Gasunie, GasTerra, Het Fonds Groningen

Status/planning

Afgerond

Energy Barn

Wat houdt het project in?

De Energy Barn is door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, leerlingen van het Alfacollege, docenten, bedrijven, Energy Barn1verschillende instellingen en (eind)gebruikers samen gerealiseerd. De Energy Barn werd in opdracht van energieproeftuin EnTranCe gebouwd en is deels van stro. Bouwen met stro heeft diverse voordelen zoals: een hoge energiewaarde, een lage carbon footprint en het is (cradle to cradle) te bouwen. Deze manier van bouwen is de ultieme vorm van duurzaam ondernemen. Het betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder waarde te verliezen. Het stro is afkomstig uit Noord-Nederland. Binnen de Energy Barn moet zichtbaar worden dat energietransitie een belangrijk onderwerp is. Het is niet alleen belangrijk om nu te beschikken over energie, maar om ook in de toekomst verzekerd te zijn van energie. De barn is een mix van een nieuwe ontmoetingsplek, kennisuitwisseling en energietransitie. De Energy Barn bestaat uit een expositievloer en overleg- en werkruimtes met een klein restaurant. De schuur zelf is nooit af maar kan veranderen. De Energy Barn biedt ruimte voor bedrijven, overheden en scholen om mensen te ontvangen en voor het organiseren van evenementen. Zo is er onder andere ruimte voor studenten en (jonge) onderzoekers om bij EnTranCe en in de Energy Barn verder onderzoek te doen naar energietransitie, worden er kookworkshops gegeven, worden er sport- en spelmiddagen georganiseerd en kunnen er artiesten optreden.

Waarom dit project?

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) op het Zernike Science Park Groningen is een locatie die een speerpunt vormt om toestellen en energiesystemen te testen en om kennis te ontwikkelen en over te dragen op studenten van de Energy Academy Europe. Deze locatie en haar ontwikkelingen worden fors ondersteund door grote en kleine marktpartijen in het Noorden, de overheden en alle kennisinstellingen. EnTranCe is de plek, gericht op het versnellen van de energietransitie wat geconcentreerd gebeurt. Naast de laboratoria en kennisinstellingen is de koppeling met het grotere publiek op dit moment de missende schakel. Om het rotere publiek en andere bedrijven kennis te laten maken met de energietransitie, is het idee van de Energy Barn ontwikkeld.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het verder ontwikkelen van het ‘Economisch Kerngebied’ wordt met dit project bediend. Energie is één van de noordelijke speerpunten (regionale meerwaarde). De energietransitie is urgent en duurzaam. Deze samenwerking tussen de partners wil men verder uitbouwen naar het MKB en burgers. Entrance is een innovatiecentrum. Met de Energy Barn wordt een richting ingeslagen om de vernieuwingen te verbinden en dit in de praktijk te ervaren. De barn is gebouwd en het casco is inmiddels gerealiseerd. Wat nog ontwikkeld moet worden zijn doe-stations, verlichting, terreininrichting met energiespeeltuin.

Logo Regiomonitor@2x

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen