Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Energy Barn

Projecttrekker

Hanzehogeschool

Locatie

Zernike, Groningen

Omvang projectkosten

€ 740.000,- de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 200.000,-

Betrokken partijen

Entrance, Energy Academy, Hanzehogeschool, Gasunie, GasTerra, Het Fonds Groningen

Status/planning

Afgerond

Energy Barn

Wat houdt het project in?

De Energy Barn is door studenten van de Hanzehogeschool Groningen, leerlingen van het Alfacollege, docenten, bedrijven, Energy Barn1verschillende instellingen en (eind)gebruikers samen gerealiseerd. De Energy Barn werd in opdracht van energieproeftuin EnTranCe gebouwd en is deels van stro. Bouwen met stro heeft diverse voordelen zoals: een hoge energiewaarde, een lage carbon footprint en het is (cradle to cradle) te bouwen. Deze manier van bouwen is de ultieme vorm van duurzaam ondernemen. Het betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder waarde te verliezen. Het stro is afkomstig uit Noord-Nederland. Binnen de Energy Barn moet zichtbaar worden dat energietransitie een belangrijk onderwerp is. Het is niet alleen belangrijk om nu te beschikken over energie, maar om ook in de toekomst verzekerd te zijn van energie. De barn is een mix van een nieuwe ontmoetingsplek, kennisuitwisseling en energietransitie. De Energy Barn bestaat uit een expositievloer en overleg- en werkruimtes met een klein restaurant. De schuur zelf is nooit af maar kan veranderen. De Energy Barn biedt ruimte voor bedrijven, overheden en scholen om mensen te ontvangen en voor het organiseren van evenementen. Zo is er onder andere ruimte voor studenten en (jonge) onderzoekers om bij EnTranCe en in de Energy Barn verder onderzoek te doen naar energietransitie, worden er kookworkshops gegeven, worden er sport- en spelmiddagen georganiseerd en kunnen er artiesten optreden.

Waarom dit project?

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) op het Zernike Science Park Groningen is een locatie die een speerpunt vormt om toestellen en energiesystemen te testen en om kennis te ontwikkelen en over te dragen op studenten van de Energy Academy Europe. Deze locatie en haar ontwikkelingen worden fors ondersteund door grote en kleine marktpartijen in het Noorden, de overheden en alle kennisinstellingen. EnTranCe is de plek, gericht op het versnellen van de energietransitie wat geconcentreerd gebeurt. Naast de laboratoria en kennisinstellingen is de koppeling met het grotere publiek op dit moment de missende schakel. Om het rotere publiek en andere bedrijven kennis te laten maken met de energietransitie, is het idee van de Energy Barn ontwikkeld.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het verder ontwikkelen van het ‘Economisch Kerngebied’ wordt met dit project bediend. Energie is één van de noordelijke speerpunten (regionale meerwaarde). De energietransitie is urgent en duurzaam. Deze samenwerking tussen de partners wil men verder uitbouwen naar het MKB en burgers. Entrance is een innovatiecentrum. Met de Energy Barn wordt een richting ingeslagen om de vernieuwingen te verbinden en dit in de praktijk te ervaren. De barn is gebouwd en het casco is inmiddels gerealiseerd. Wat nog ontwikkeld moet worden zijn doe-stations, verlichting, terreininrichting met energiespeeltuin.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen