Regeling Regionale Projecten (ReP)

Fotografie: Mayke Zandstra

Delen

Naam project

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Projecttrekker

Stichting Enne Jans Heerd

Locatie

Maarhuizen

Omvang projectkosten

€ 3.600.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 300.000

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer, gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen, Kenniscentrum Landschap van de RUG, Hanze Hogeschool, diverse ROC’s, Prins Claus Conservatorium, de ZomerjazzFietsTour, Stichting Promotie Waddenland, Marketing Groningen, Natuur- en Milieueducatie Winsum, Lekker Leren Werken (Spijslokaal Warffum), Jongerenwerk Barkema & de Haan, Binnenwerk en Economic Board Groningen, IVN, Hogeland College

Status/planning

in uitvoering

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Wat houdt het project in?

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur, educatie en recreatie. Ook wordt de Enne Jans Heerd ingezet voor sociale doeleinden. Het is een zogenaamde sociale onderneming. De Enne Jans Heerd biedt een combinatie van functies:

  • Plek voor beleving en ontwikkeling van cultuur en natuur: activiteiten, evenementen, voorstellingen, workshops, maakprojecten, educatie en onderwijs i.s.m. diverse opleidingen en instanties
  • Kleinschalige horeca in het koffie-en theehuis
  • Ruimte voor onderwijs, vergaderingen en congressen: maken, studeren, vergaderen en werken in een inspirerende omgeving omringd door natuur
  • Trouw- en rouwaccommodatie
  • Wandelen, spelen, dwalen en luieren op en rondom de wierde: de unieke kwaliteiten van de wierde gecombineerd met de omliggende wandelpaden, speelnatuur en dierenweide.

Waarom dit project?

Hiermee behouden we een historische wierde en haar bebouwing, maken we deze plek beleefbaar, voorkomen we leegstand en verdere achteruitgang van deze plek en omliggende wierde, vergroten we de ecologische- en natuurwaarden en de recreatieve en verblijfswaarde en creëren we een multifunctionele en toekomstbestendige plek op het Hogeland. Dit project ziet in feite toe op een het voor het publiek toegankelijk maken van Enne Jans Heerd met o.a. commerciële doeleinden met als doel het borgen van de exploitatie op de lange termijn.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project leidt tot behoud en versterking van het landelijk gebied in Noord-Groningen. Het wierdenlandschap en de karakteristieke diepen en maren zijn typerend voor het landschap. Dit project versterkt en benut deze kwaliteit door de landschappelijke waarde en de beleefbaarheid te vergroten. Hiermee ontstaat meerwaarde voor natuur, recreatie, toerisme, cultuur en het woon-werk milieu. Maarhuizen en de boerderij Enne Jans Heerd is een historisch baken op het Hogeland en van grote betekenis voor haar omgeving.

Dit project kan hier een sterke bijdrage leveren aan de toeristische infrastructuur en daarmee aan de concurrentiepositie van de regio. Het project overstijgt daarmee het lokale belang en draagt bij aan de ontwikkeling van (Noord) Groningen. Het ommeland heeft momenteel onvoldoende locaties waar voldoende ruimte is voor grote bijeenkomsten en symposia in een zakelijke en aantrekkelijke setting. Door het realiseren van dit multifunctionele centrum dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Vanuit het project

De Enne Jans Heerd en de wierde Maarhuizen zijn belangrijke identeitsdragers van het Groninger Hogeland. Dankzij de bijdrage van de regio Groningen -Assen is het mogelijk om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de eeuwenoude geschiedenis van deze bijzondere plek.

Mayke Zandstra

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen