Regeling Regionale Projecten (ReP)

Enne Jans Heerd Mayke Zandstra

Naam project

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Projecttrekker

Stichting Enne Jans Heerd

Locatie

Maarhuizen

Omvang projectkosten

€ 3.600.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 300.000

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer, gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen, Kenniscentrum Landschap van de RUG, Hanze Hogeschool, diverse ROC’s, Prins Claus Conservatorium, de ZomerjazzFietsTour, Stichting Promotie Waddenland, Marketing Groningen, Natuur- en Milieueducatie Winsum, Lekker Leren Werken (Spijslokaal Warffum), Jongerenwerk Barkema & de Haan, Binnenwerk en Economic Board Groningen, IVN, Hogeland College

Status/planning

in uitvoering

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Wat houdt het project in?

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur, educatie en recreatie. Ook wordt de Enne Jans Heerd ingezet voor sociale doeleinden. Het is een zogenaamde sociale onderneming. De Enne Jans Heerd biedt een combinatie van functies:

  • Plek voor beleving en ontwikkeling van cultuur en natuur: activiteiten, evenementen, voorstellingen, workshops, maakprojecten, educatie en onderwijs i.s.m. diverse opleidingen en instanties
  • Kleinschalige horeca in het koffie-en theehuis
  • Ruimte voor onderwijs, vergaderingen en congressen: maken, studeren, vergaderen en werken in een inspirerende omgeving omringd door natuur
  • Trouw- en rouwaccommodatie
  • Wandelen, spelen, dwalen en luieren op en rondom de wierde: de unieke kwaliteiten van de wierde gecombineerd met de omliggende wandelpaden, speelnatuur en dierenweide.

Waarom dit project?

Hiermee behouden we een historische wierde en haar bebouwing, maken we deze plek beleefbaar, voorkomen we leegstand en verdere achteruitgang van deze plek en omliggende wierde, vergroten we de ecologische- en natuurwaarden en de recreatieve en verblijfswaarde en creëren we een multifunctionele en toekomstbestendige plek op het Hogeland. Dit project ziet in feite toe op een het voor het publiek toegankelijk maken van Enne Jans Heerd met o.a. commerciële doeleinden met als doel het borgen van de exploitatie op de lange termijn.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project leidt tot behoud en versterking van het landelijk gebied in Noord-Groningen. Het wierdenlandschap en de karakteristieke diepen en maren zijn typerend voor het landschap. Dit project versterkt en benut deze kwaliteit door de landschappelijke waarde en de beleefbaarheid te vergroten. Hiermee ontstaat meerwaarde voor natuur, recreatie, toerisme, cultuur en het woon-werk milieu. Maarhuizen en de boerderij Enne Jans Heerd is een historisch baken op het Hogeland en van grote betekenis voor haar omgeving.

Dit project kan hier een sterke bijdrage leveren aan de toeristische infrastructuur en daarmee aan de concurrentiepositie van de regio. Het project overstijgt daarmee het lokale belang en draagt bij aan de ontwikkeling van (Noord) Groningen. Het ommeland heeft momenteel onvoldoende locaties waar voldoende ruimte is voor grote bijeenkomsten en symposia in een zakelijke en aantrekkelijke setting. Door het realiseren van dit multifunctionele centrum dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Vanuit het project

De Enne Jans Heerd en de wierde Maarhuizen zijn belangrijke identeitsdragers van het Groninger Hogeland. Dankzij de bijdrage van de regio Groningen -Assen is het mogelijk om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de eeuwenoude geschiedenis van deze bijzondere plek.

Mayke Zandstra

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen