Regeling Regionale Projecten (ReP)

Fotografie: Mayke Zandstra

Delen

Naam project

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Projecttrekker

Stichting Enne Jans Heerd

Locatie

Maarhuizen

Omvang projectkosten

€ 3.600.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 300.000

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer, gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen, Kenniscentrum Landschap van de RUG, Hanze Hogeschool, diverse ROC’s, Prins Claus Conservatorium, de ZomerjazzFietsTour, Stichting Promotie Waddenland, Marketing Groningen, Natuur- en Milieueducatie Winsum, Lekker Leren Werken (Spijslokaal Warffum), Jongerenwerk Barkema & de Haan, Binnenwerk en Economic Board Groningen, IVN, Hogeland College

Status/planning

in uitvoering

Enne Jans Heerd & Maarhuizen

Wat houdt het project in?

Het project betreft het ontwikkelen van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd & de omliggende wierde Maarhuizen tot een publieke en toekomstbestendige plek. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur, educatie en recreatie. Ook wordt de Enne Jans Heerd ingezet voor sociale doeleinden. Het is een zogenaamde sociale onderneming. De Enne Jans Heerd biedt een combinatie van functies:

  • Plek voor beleving en ontwikkeling van cultuur en natuur: activiteiten, evenementen, voorstellingen, workshops, maakprojecten, educatie en onderwijs i.s.m. diverse opleidingen en instanties
  • Kleinschalige horeca in het koffie-en theehuis
  • Ruimte voor onderwijs, vergaderingen en congressen: maken, studeren, vergaderen en werken in een inspirerende omgeving omringd door natuur
  • Trouw- en rouwaccommodatie
  • Wandelen, spelen, dwalen en luieren op en rondom de wierde: de unieke kwaliteiten van de wierde gecombineerd met de omliggende wandelpaden, speelnatuur en dierenweide.

Waarom dit project?

Hiermee behouden we een historische wierde en haar bebouwing, maken we deze plek beleefbaar, voorkomen we leegstand en verdere achteruitgang van deze plek en omliggende wierde, vergroten we de ecologische- en natuurwaarden en de recreatieve en verblijfswaarde en creëren we een multifunctionele en toekomstbestendige plek op het Hogeland. Dit project ziet in feite toe op een het voor het publiek toegankelijk maken van Enne Jans Heerd met o.a. commerciële doeleinden met als doel het borgen van de exploitatie op de lange termijn.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project leidt tot behoud en versterking van het landelijk gebied in Noord-Groningen. Het wierdenlandschap en de karakteristieke diepen en maren zijn typerend voor het landschap. Dit project versterkt en benut deze kwaliteit door de landschappelijke waarde en de beleefbaarheid te vergroten. Hiermee ontstaat meerwaarde voor natuur, recreatie, toerisme, cultuur en het woon-werk milieu. Maarhuizen en de boerderij Enne Jans Heerd is een historisch baken op het Hogeland en van grote betekenis voor haar omgeving.

Dit project kan hier een sterke bijdrage leveren aan de toeristische infrastructuur en daarmee aan de concurrentiepositie van de regio. Het project overstijgt daarmee het lokale belang en draagt bij aan de ontwikkeling van (Noord) Groningen. Het ommeland heeft momenteel onvoldoende locaties waar voldoende ruimte is voor grote bijeenkomsten en symposia in een zakelijke en aantrekkelijke setting. Door het realiseren van dit multifunctionele centrum dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Vanuit het project

De Enne Jans Heerd en de wierde Maarhuizen zijn belangrijke identeitsdragers van het Groninger Hogeland. Dankzij de bijdrage van de regio Groningen -Assen is het mogelijk om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de eeuwenoude geschiedenis van deze bijzondere plek.

Mayke Zandstra

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen