Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks- Nederlandse geschiedenis in Kamp Westerborg

Projecttrekker

Stichting Gedeelde Verhalen

Locatie

Groningen en Assen en de omliggende dorpen, zoals Bovensmilde en Hooghalen

Omvang projectkosten

Voor een periode van 3 jaar € 48.000. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 10.000

Betrokken partijen

Fonds voor Cultuurparticipatie, provincies Groningen en Drenthe, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Drents Archief en scholen: Nassau College, Vincent van Gogh, Harens Lyceum en Willem Lodewijk Gymnasium

Status/planning

In uitvoering

Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks- Nederlandse geschiedenis in Kamp Westerbork

Wat houdt het project in?

Gekoppeld aan de theatervoorstelling, die in 2022 is voorzien om opgevoerd te worden op Kamp Westerbork, is er een aanvullend jongeren- en educatieprogramma opgesteld op basis van verhalen van oud-bewoners van Kamp Schattenberg (1951-1971). Het project bestaat uit twee delen. Het verzamelen van voorwerpen en verhalen van Schattenberg (1) en jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar hierover interview films laten maken (2).

  1. Voor op de parkeerplaats van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft kunstenares Karin van der Molen een kunstwerk ontworpen dat bestaat uit een groot op palen gebouwd nest van houten kastjes. Deze kastjes bevatten voorwerpen van oud-bewoners. Dit vormt het beginpunt van de voorstelling, waar bezoekers een brief van een oud-bewoner ontvangen waarin deze over zijn/haar voorwerp in het nestkastje schrijft. Na afloop van de voorstelling kunnen bezoekers thuis via de brief een door jongeren gemaakt filmpje terugzien en brieven en filmpjes van de andere voorwerpen en verhalen lezen en bekijken.
  2. Via scholen in Drenthe en Groningen wordt jongeren een 5-delig videolesprogramma aangeboden waarin ze kennis maken met ADAK en het project (1), de Moluks-Nederlandse geschiedenis en leren ze hoe ze een filmpje gaan maken bij een oud-bewoner over diens voorwerp dat een plek gaat krijgen in het kunstwerk.

Waarom dit project?

Het project speelt zich zowel in de steden (Groningen en Assen) als in de omliggende dorpen, zoals Bovensmilde en Hooghalen, af. Het verbindt jongeren en ouderen en Stad en Land. Het project heeft ook een duidelijke regionale verankering. Het geeft aandacht aan de geschiedenis van Schattenberg (Westerbork) en de verspreiding van haar oud-bewoners in de omliggende regio. Het project vergroot daarnaast de talenten van jongeren door het verspreiden en vertellen van verhalen/delen van een eigen regionale geschiedenis.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Hoewel het project aansluit op het eerder toegekende project “Aan de Andere Kant”, is dit project een echte aanvulling en van grote meerwaarde voor de oral history van de Molukse gemeenschap in de hele regio. Het betrekken van de jeugd is van groot belang om deze regionale geschiedenis te borgen.

Vanuit het project

“Het project is ontzettend waardevol geweest binnen de klas. Dat studenten oud-bewoners 1 op 1 mochten interviewen, zorgde voor een hele persoonlijke overdracht en inkijkje in de geschiedenis, waar zij nauwelijks bekend mee waren. Er ontstond een mooie interactie tussen verschillende achtergronden en sterke uitwisseling van verhaal en beeld.”

Nona Metiarij van het Noorderpoort College in Groningen

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen