Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Health Hub Roden

Projecttrekker

Hanzehogeschool

Locatie

Roden, bedrijventerrein

Omvang projectkosten

Het totale project kent een omvang van € 10 miljoen, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 558.000,-

Betrokken partijen

Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld, ISD Noordenveld, Rijksuniversiteit Groningen/ UMCG, HANNN, TCNN, diverse bedrijven (o.a. Springboard, VDL Wientjes, VDH, IMDS)

Status/planning

in uitvoering

Health Hub Roden

Wat houdt het project in?

Het project omvat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Doelen zijn: betere aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, versterking kennisproductie en -circulatie, ontstaan van cross-overs, in contact brengen van studenten met bedrijfsleven, verkorting innovatietrajecten, doorontwikkeling van ideeën (die ‘op de plank blijven liggen’), verbetering toegang apparatuur en equipment, ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid en de bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden (ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Het resultaat is een duurzame versterking van de kennis- en economische infrastructuur, waardoor Noord-Nederland aantrekkelijker wordt voor de vestiging van nieuwe bedrijven uit de medische sector. Het is de bedoeling dat na vijf jaar de ‘Health Hub Roden’, een permanente locatie is waar onderwijs, onderzoek en ondernemingen samen werken aan innovatie en die financieel door de samenwerkingspartners wordt gedragen.

Waarom dit project?

Gemeente Noordenveld en een aantal organisaties in Roden hebben de handen ineen geslagen om aanwezige kennis en werkgelegenheid opnieuw in te zetten om zo nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project legt een vernieuwende verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de medische sector. Hierbij wordt de kennis die ooit op de locatie aanwezig is geweest, behouden en opnieuw ingezet (duurzaamheid, urgentie). Healthy ageing is één van de speerpunten in Noord-Nederland (regionale meerwaarde). Eveneens wordt met het project een herinvulling gegeven aan een bestaand leegstaand pand op een prominente en goed ontsloten plek. De Hanzehogeschool is op zoek naar werkplaatsen waar in de praktijk aansluiting plaats kan vinden tussen opleiding en het werkveld. Er is een breed conglomeraat van partijen betrokken, zowel vanuit het onderwijsveld (MBO, HBO, RUG/UMCG), TCNN, HANNN, overheden, maar vooral ook het bedrijfsleven. Het ontstaan en invulling geven aan deze hybride leer/ werkomgeving is innovatief. Met dit project wordt Regio Groningen-Assen als kennisregio op de kaart gezet. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om het laatste deel van de benodigde financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning door de stuurgroep is het project gestart.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen