Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Move Your World

Projecttrekker

Move Groningen

Locatie

Noord-Drenthe en de provincie Groningen

Omvang projectkosten

€ 40.392. De bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 20.000

Betrokken partijen

PABO, De Schans, gemeente Westerkwartier, WiN, RSG de Borgen, het Lauwers College

Status/planning

In uitvoering

Move Your World

Wat houdt het project in?

Move Groningen gaat de komende twee jaar vier Move your world projecten in de RGA uit te voeren. Met Move Your World voor vmbo-onderbouw komen jongeren onder begeleiding van studenten óf young professionals vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor hun omgeving. In zeven lesuren werken ze samen, verkennen ze hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. De leerlingen ontdekken hoe leuk het is om hun zelfbedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. De studenten/ young professionals, die in de stad Groningen wonen, komen in actie in de provincie en ontdekken wat de regio te bieden heeft. Tegelijkertijd dragen zij hun steentje bij aan de talentontwikkeling van vmbo-leerlingen.

Waarom dit project?

Er is een kloof tussen arm en rijk, jong en oud, wit en gekleurd en praktisch en theoretisch opgeleid. In het onderwijs is de kansenongelijkheid de laatste vijf à tien jaar zelfs verdubbeld; de achtergrond van een kind bepaalt vaak welke kansen hij of zij krijgt. Het is dus van urgent belang dat we in actie komen! Move Groningen gelooft dat Noord-Drenthe en de provincie Groningen Move Your World nodig hebben, en willen zo snel mogelijk beginnen bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de regio.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het is een erg sympathiek project. Het betrekken van de jeugd bij de ontwikkeling van projecten draagt bij aan de verbondenheid met de regio en draagt veel bij aan de ontwikkeling van de jeugd zelf. Dit heeft op termijn positieve effecten voor de regionale economie.

Vanuit het project

“Door het coronavirus liep het project een aantal maanden vertraging op. Ik was bang dat onze vrijwilligers, studenten van de PABO, Social Work en Pedagogiek, hierdoor zouden afhaken. Niets was minder waar. Nu hebben we een leuk team van vijf studenten die relevante werkervaring op kunnen doen bij de eerste ronde projecten op het Lauwers College half mei. Zonder de bijdrage van de RGA was dit niet mogelijk geweest. Zij gaven onze organisatie de ruimte om dit project goed op te bouwen en nu staat het als een huis!”

Djamila Boulil (projectcoördinator Move Your World in Groningen)

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen