Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Spraakmakend Media

Projecttrekker

Spraakmakend Media

Locatie

Groningen

Omvang projectkosten

€ 170.250,-, (eerste 2 jaar), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 22.037,-

Betrokken partijen

Gemeente Groningen, Noorderpoort, Hanzehogeschool, RUG diverse organisaties/opdrachtgevers

Status/planning

Afgerond

Spraakmakend Media

Wat houdt het project in?

Dit project wil jongeren de kans bieden een portfolio samen te stellen op het vlak van media/filmpjes.  Het project is een talentenprogramma voor jongeren die zich verder willen ontwikkelen in de creatieve industrie. Door partijen uit het noordelijk medialandschap te verbinden met jong, aanstormend talent wordt het mogelijk dit talent tot bloei te laten komen. Doel hiervan is dat ze hun skills al tijdens de opleiding kunnen ontwikkelen en ervaring opdoen zodat ze in een vervolgstadium in Noord-Nederland in de creatieve sector actief werkzaam kunnen worden. Spraakmakend Media verzorgt hierbij de begeleiding en vakinhoudelijke ontwikkeling. Maar ook het ondernemerschap wordt begeleid. Twaalf talenten voeren zo opdrachten van een aantal (Groninger) bedrijven uit om ervaring op te doen.

Waarom dit project?

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. In de huidige situatie loopt het Noorden volgens de SER ver achter.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project draagt bij aan de speerpunten ‘Economisch Kerngebied’ ontwikkelen en ‘Interne Samenhang’ versterken (regionale media-infrastructuur versterken is ook van regionale meerwaarde). Het behouden van talent is duurzaam; nieuwe media en het maken van filmpjes etc. is zeer actueel (urgent). Het vernieuwende van dit project is dat om de paar maanden er nieuwe frisse studenten zijn met ideeën. Hierin onderscheidt dit project zich van allerlei startups met opdrachten in dit segment.

Vanuit het project

Marten de Ruiter, oprichter Spraakmakend Media:“Al lange tijd was ik bezig met het ontwikkelen van een platform voor mediatalent in Noord-Nederland. In de eerste fase reageerden opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en belanghebbenden positief. Ik wist dat ik op het goede spoor zat. Dan moet je doorgaan en kunnen investeren. Regio Groningen-Assen heeft mij daadkracht en zelfvertrouwen gegeven om dit platform verder vorm te geven.”

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen