Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Woldwijk

Projecttrekker

Gemeente Groningen

Locatie

Ten Boer

Omvang projectkosten

€ 300.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 150.000,-. De bijdrage is in twee fasen verleend.

Betrokken partijen

Provincie Groningen, Coöperatie Woldwijk, diverse initiatiefnemers

Status/planning

afgerond

Woldwijk

Wat houdt het project in?

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde gebruiksovereenkomsten, oprichting van de coöperatie Woldwijk, opstelling prestatieovereenkomst gemeente – coöperatie, businesscases, een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, samenwerkingsovereenkomsten, ontwerpsessie voor het ruimtelijk kader, ontwikkeling prestatievergunning, proeftuinsessies Omgevingswet etc. Tot 2020 worden nog ontwikkel- en aanloopkosten gemaakt door onder meer niet-kostendekkende huuropbrengsten en ontwikkelkosten (fase 2). De tweede fase bevat de doorontwikkeling op weg naar een financieel break-even point. Op grond van de initiatieven heeft de coöperatie vijf programmalijnen afgeleid: duurzame energie (1), duurzaam wonen, werken en leven (2), duurzame lokale voedselvoorziening (3), duurzaam beheer (4) en sociale participatie, leren en ontwikkelen (5). Alle projecten en activiteiten,  voortkomend uit de initiatieven, hebben raakvlakken met één of meerdere van deze programmalijnen. De afzonderlijke initiatiefnemers zijn financieel zelfvoorzienend.

Waarom dit project?

Woldwijk ligt aan de rand van Ten Boer en is grotendeels vrij van bebouwing en goed bereikbaar. De gemeente had aanvankelijk woningbouw gepland in dit gebied. Dit initiatief strandde door de crisis. De vraag ‘wat te doen met Woldwijk’ is in 2014 uitgebreid besproken. In het najaar van 2014 is besloten het gebied voor een periode van meerdere jaren beschikbaar te stellen voor duurzame initiatieven in plaats van door te gaan met het verlieslijdend te verpachten of het gebied te verkopen.  Kern hierbij is dat de gemeente eind 2016 de gronden voor een periode van 20 jaren heeft overgedragen aan een coöperatie die duurzame initiatieven met maatschappelijke meerwaarde in brede zin ontwikkelt en faciliteert. Het snel flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen vormt de kracht van deze aanpak. Gemeente, de opgerichte coöperatie en Provincie hebben daarbij wel afspraken gemaakt. Zo moeten activiteiten zich voegen naar de bestaande landschappelijke kwaliteit, mogen ze niet tot overlast leiden, maatschappelijke integratie wordt gestimuleerd, het gebied moet openbaar toegankelijk blijven, en de coöperatie moet er met name voor zorgen dat initiatieven elkaar versterken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is een nieuwe manier van organische en duurzame gebiedsontwikkeling en draagt bij aan het versterken van ”Kwaliteit Stad en Land”. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om de financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning is het project gestart.

Vanuit het project

Annie Postma, voormalig wethouder gemeente Ten Boer: “De bijdrage van de RGA aan het project Woldwijk is van essentieel belang geweest. Daarmee komt de cooperatie stevig op eigen benenb te staan. Zo kan Woldwijk een voorbeeld zijn voor andere gebieden in de regio waar “anders” onwikkeld wordt.”

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Met wethouders en gedeputeerden op bezoek in Assen om de centrumontwikkelingen te bekijken en kennis te nemen van de herstructureringsplannen @HansHaze1 @HansKuipers77 @ErikDrenth @RikvNiejenhuis @JosDarwinkel @mariettedev @StaalC @bgdeboer

3

Goede vergadering in het gemeentehuis van @assen van de stuurgroep Regio Groningen Assen @RegioGA . Na een wandeling met uitleg over de mooie binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum lunchen bij #vanderveen. De hoofdstad van @ProvDrenthe heeft mooie plannen!

Gisteren waren de Drentse wethouders economische zaken te gast bij @LifelinesNL in @Noordenveld. Een rondleiding en een goed verhaal gaven mooi inzicht in de enorme data verzameling die lifelines doet rondom gezondheid. Daarnaast vertelde @LuukRonde het verhaal van @RegioGA

De bestaande doorfietsroute Groningen - Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren, zodat fietsers sneller en veiliger heen en weer kunnen. Wil je meedenken over deze nieuwe route? Stem tot 1 dec via https://stemvanprovinciegroningen.nl/legislation/processes

P+R Gieten heeft de primeur: sinds vandaag staat hier een elektrische deelauto! Er volgen nog 12 locaties in de regio Groningen-Assen. Een initiatief van de RGA, @ProvDrenthe en @CenturyAutogrp

#deelauto #deelmobiliteit #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen