Regeling Regionale Projecten (ReP)

Woldwijk

Naam project

Woldwijk

Projecttrekker

Gemeente Groningen

Locatie

Ten Boer

Omvang projectkosten

€ 300.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 150.000,-. De bijdrage is in twee fasen verleend.

Betrokken partijen

Provincie Groningen, Coöperatie Woldwijk, diverse initiatiefnemers

Status/planning

afgerond

Woldwijk

Wat houdt het project in?

In de eerste fase zijn onder andere ruimtelijke, planologische en juridische voorwaarden gerealiseerd om tot de uitvoering van de beoogde aanpak te komen: opstelling gestandaardiseerde gebruiksovereenkomsten, oprichting van de coöperatie Woldwijk, opstelling prestatieovereenkomst gemeente – coöperatie, businesscases, een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, samenwerkingsovereenkomsten, ontwerpsessie voor het ruimtelijk kader, ontwikkeling prestatievergunning, proeftuinsessies Omgevingswet etc. Tot 2020 worden nog ontwikkel- en aanloopkosten gemaakt door onder meer niet-kostendekkende huuropbrengsten en ontwikkelkosten (fase 2). De tweede fase bevat de doorontwikkeling op weg naar een financieel break-even point. Op grond van de initiatieven heeft de coöperatie vijf programmalijnen afgeleid: duurzame energie (1), duurzaam wonen, werken en leven (2), duurzame lokale voedselvoorziening (3), duurzaam beheer (4) en sociale participatie, leren en ontwikkelen (5). Alle projecten en activiteiten,  voortkomend uit de initiatieven, hebben raakvlakken met één of meerdere van deze programmalijnen. De afzonderlijke initiatiefnemers zijn financieel zelfvoorzienend.

Waarom dit project?

Woldwijk ligt aan de rand van Ten Boer en is grotendeels vrij van bebouwing en goed bereikbaar. De gemeente had aanvankelijk woningbouw gepland in dit gebied. Dit initiatief strandde door de crisis. De vraag ‘wat te doen met Woldwijk’ is in 2014 uitgebreid besproken. In het najaar van 2014 is besloten het gebied voor een periode van meerdere jaren beschikbaar te stellen voor duurzame initiatieven in plaats van door te gaan met het verlieslijdend te verpachten of het gebied te verkopen.  Kern hierbij is dat de gemeente eind 2016 de gronden voor een periode van 20 jaren heeft overgedragen aan een coöperatie die duurzame initiatieven met maatschappelijke meerwaarde in brede zin ontwikkelt en faciliteert. Het snel flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen vormt de kracht van deze aanpak. Gemeente, de opgerichte coöperatie en Provincie hebben daarbij wel afspraken gemaakt. Zo moeten activiteiten zich voegen naar de bestaande landschappelijke kwaliteit, mogen ze niet tot overlast leiden, maatschappelijke integratie wordt gestimuleerd, het gebied moet openbaar toegankelijk blijven, en de coöperatie moet er met name voor zorgen dat initiatieven elkaar versterken.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project is een nieuwe manier van organische en duurzame gebiedsontwikkeling en draagt bij aan het versterken van ”Kwaliteit Stad en Land”. De bijdrage van Regio Groningen-Assen was nodig om de financiering rond te krijgen. Kort na de toekenning is het project gestart.

Vanuit het project

Annie Postma, voormalig wethouder gemeente Ten Boer: “De bijdrage van de RGA aan het project Woldwijk is van essentieel belang geweest. Daarmee komt de cooperatie stevig op eigen benenb te staan. Zo kan Woldwijk een voorbeeld zijn voor andere gebieden in de regio waar “anders” onwikkeld wordt.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen