Regeling Regionale Projecten (ReP)

Delen

Naam project

Windkracht 5 Social Startup Accelerator

Projecttrekker

Good Cause Concepts

Locatie

Sociale ondernemingen binnen de regio Groningen-Assen

Omvang projectkosten

€ 139.000, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen bedraagt € 21.500

Betrokken partijen

Alfa Accountants, Buro Bries, Buro Mol, Good Cause Concepts, Mistral Marketing & Communicatie, Gemeente Groningen en Rabobank Foundation

Status/planning

Afgerond

Windkracht 5 Social Startup Accelerator

Wat houdt het project in?

Doel van het project is het begeleiden van start-ups van  idee tot solide onderneming, waardoor urgente maatschappelijke uitdagingen worden opgelost op een duurzame en financieel zelfstandige manier. In een intensieve periode van zes maanden worden de deelnemer(s) begeleid van een idee of een eerste fase tot een solide Sociale Ondernemingen. De ambitie is om elk jaar twee programma’s met 8-10 deelnemers te laten draaien.

Waarom dit project?

Als je Sociale Ondernemingen als een branche zou zien, zou het de snelst groeiende branche van Nederland zijn (Social Enterprise Monitor 2017). Uit het onderzoek ‘Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland’ vanuit Werk in Zicht blijkt dat de regio Groningen-Assen achterloopt op de trend bij de rest van het land. Door het starten van een Social Startup Accelerator kan deze achterstand worden ingelopen.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project valt onder het speerpunt Economie en draagt bij aan een sterkere sector sociaal ondernemen. De verwevenheid met het project Platform Impact Noord maakt ook dit project kansrijk. Het verdienmodel en daarmee na één jaar zelfstandig kunnen opereren is een belangrijke overweging voor toekenning van de middelen.

Vanuit het project

Erik Doorenspleet, eigenaar Good Cause Concepts: “Met de bijdrage van Regio Groningen-Assen kunnen we ondernemers die een sociaal maatschappelijk probleem oplossen en impact willen realiseren een  liegende start geven. Vaak zijn deze ondernemers afhankelijk van subsidies. Door deel te nemen in dit intensieve programma van zes maanden werken we toe naar een toekomstbestendig verdienmodel voor de onderneming. Verbeter de wereld, begin een bedrijf”.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen