Home | Regio Groningen-Assen als pilot-gebied onderzocht in landelijke studie naar bereikbaarheid

Regio Groningen-Assen als pilot-gebied onderzocht in landelijke studie naar bereikbaarheid

Delen

In het recent verschenen rapport ‘Een nieuwe kijk op bereikbaarheid- duurzaam, persoonlijk en multimodaal’ is onderzocht op welke wijze de bereikbaarheid in een stedelijke regio kan worden verbeterd. Kan dan het beste worden geïnvesteerd in de auto, de fiets of het openbaar vervoer?

Om deze vraag te beantwoorden is voor twee pilotgebieden – Tilburg en de regio Groningen-Assen- een nieuw multimodaal verkeersmodel gemaakt. Op basis van het onderzoek kan een aantal conclusies worden getrokken:

  • Bereikbaarheid verschilt sterk per doelgroep. Gangbare modellen gaan uit van een zo kort mogelijke reistijd voor een gemiddelde reiziger. De nieuwe methode maakt onderscheid in doelgroepen die verschillend beïnvloed worden door reiskosten,-mogelijkheden en – voorkeuren. Deze vernieuwende studie laat zien dat de bereikbaarheid van een locatie uitgesplitst kan worden voor meerdere doelgroepen. Dat biedt veel nieuwe inzichten.
  • Investeren in het autonetwerk kan de autonome vermindering van de autobereikbaarheid niet volledig repareren. Veel wegen zitten al in de buurt van de maximale capaciteit. Door de verwachte groei van de economie en mobiliteit zal de bereikbaarheid voor de auto in 2030 licht afnemen; ook al wordt hierop geïnvesteerd.
  • Investeringen in OV+fiets zijn rendabeler dan investeringen in het autosysteem. Investeringen om de bereikbaarheid te vergroten met OV en fiets hebben meer effect (factor 3 of 4) op de bereikbaarheid dan investeringen in de auto, zo laat het nieuwe model zien.
  • Toename fiets en OV geeft indirect meer ruimte voor de automobilist. Investeringen in fiets en OV leiden indirect tot positieve effecten voor de automobilist: meer mensen zullen kiezen voor fiets en OV waardoor er ruimte vrijkomt voor de auto.

 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen