Home | Verstedelijkingsstrategie in fase van informatieverzameling

Verstedelijkingsstrategie in fase van informatieverzameling

Delen

Het Regiobureau faciliteert de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie met kennis en ondersteuning bij het proces. Op dit moment wordt door De Zwarte Hond alle relevante informatie verzameld. Dit is vorige week verstuurd aan de leden van het PTW en BOVV voor een check of de juiste informatie wordt gebruikt voor het opstellen van de Verstedelijkingsmodellen.

Tevens wordt een aantal scenario’s ambtelijk voorgelegd en gevraagd om deze te voorzien van commentaar.

Eind van deze week  wordt ‘het net weer opgehaald’ door De Zwarte Hond en wordt de informatie verwerkt ter voorbereiding op de tweede ambtelijke bijeenkomst. Momenteel staat de tweede bijeenkomst nog gepland voor 23 april en een bestuurlijke bijeenkomst voor 15 mei. We gaan kijken in hoeverre en hoe we deze bijeenkomsten vorm kunnen geven onder de huidige omstandigheden. Uiteindelijk doel is nog steeds om voorafgaand aan het BO Leefomgeving (voorheen BO MIRT) op 11 juni een drietal Verstedelijkingsscenario’s te kunnen presenteren danwel bespreken.

Wat speelt er verder binnen het thema Wonen:

Woningbehoefteonderzoek

Het Woningbehoefteonderzoek van KAW is zo goed als afgerond. We zijn bezig met het uitwerken van een voorstel over welke aanbevelingen we willen oppakken. Beide worden voorgelegd in het POW van 14 mei.

Woningmarktmonitor

De Woningmarktmonitor verschijnt binnenkort voor het laatst op de manier zoals gebruikelijk was. We zijn een integrale Regiomonitor aan het ontwikkelen waar het onderdeel wonen ook in zal worden opgenomen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen