Home | Regio Groningen-Assen zet succesvolle samenwerking voort

Regio Groningen-Assen zet succesvolle samenwerking voort

Delen

Regionale samenwerking loont. Tot die conclusie komt het bestuur van Regio Groningen-Assen (RGA), het vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en twee provincies. Het bestuur heeft unaniem besloten de samenwerking te continueren en heeft het Regiobureau verzocht om een Uitvoeringsagenda voor de komende tijd te maken.

In de RGA werken gemeenten en provincies grensoverschrijdend samen op de thema’s economie, wonen en mobiliteit. Dankzij die samenwerking zijn er de laatste jaren mooie successen behaald, zo blijkt ook uit de evaluatie die vorig jaar onder de deelnemers is uitgevoerd. Zij zijn tevreden over de afstemming van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen en over de regionale aanpak van de bereikbaarheid van de regio.

Harmonieuze samenwerking
Voorzitter van de Stuurgroep van de RGA Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van de Provincie Groningen, is blij met het besluit. “Het werk van de RGA is voor de buitenwereld misschien niet direct zichtbaar, maar wél van grote waarde om met elkaar te kunnen zorgen voor een sterke regio”. “De P+R-locaties rond Groningen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk in de regio, de doorfietsroutes naar Groningen en Assen – het is mede te danken aan de inspanningen achter de schermen van de RGA. In een harmonieuze samenwerking!”

Zo slim en zo groen mogelijk
Vice-voorzitter Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, vertelt dat het beleid de komende jaren op de genoemde thema’s wordt voortgezet. “We kunnen het met eigen ogen zien: het wordt steeds drukker op de weg. Om Groningen en Assen goed bereikbaar te houden, blijft mobiliteit binnen de regio een belangrijk aandachtspunt. Liefst met zo slim en zo groen mogelijke middelen,” aldus de gedeputeerde. Maar ook de andere thema’s bieden volgens hem voldoende uitdagingen om in regionaal verband op voort te bouwen. “We hebben het Regiobureau gevraagd om in de Uitvoeringsagenda binnen de thema’s wonen, mobiliteit en economische ontwikkeling ook energietransitie en ruimtelijke kwaliteit een plek te geven.”

De Uitvoeringsagenda wordt dit jaar opgesteld en zal naar verwachting begin 2020 door de Stuurgroep van de RGA worden vastgesteld.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen