Kantorenanalyse

Ruimte voor bedrijven

Delen

De regio Groningen-Assen moet er rekening mee houden, dat er voor bedrijven tot 2040 nog tussen de 140 en 300 hectare extra ruimte nodig zal zijn. Dat is de belangrijkste uitkomst van de door onderzoeksbureau Stec opgestelde Marktanalyse werklocaties RGA, die op 24 april jongstleden werd gepresenteerd tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE). De Marktanalyse – waarin zowel de verwachte vraag naar kantoor- als bedrijfsruimte in beeld is gebracht – is door het POE besproken en wordt voor de zomer aan de Stuurgroep van de RGA voorgelegd.

De vraag naar extra bedrijfsruimte wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de groei van bedrijven uit de regio; de zogenaamde uitbreidingsvraag. Maar daarnaast is ook ruimte nodig voor bedrijven, die moeten verplaatsen, bijvoorbeeld omdat op hun huidige locatie woningen worden gebouwd. En tenslotte wordt er een beroep op de beschikbare ruimte gedaan door bedrijven van buiten, die zich in de regio Groningen-Assen willen vestigen. De verwachte vraag naar bedrijfsruimte kent een forse bandbreedte. Die wordt veroorzaakt doordat Stec zowel de vraag in een economisch hoog, als in een laag scenario heeft berekend.

Anders dan voor bedrijfsruimte verwacht Stec voor kantoorruimte geen extra vraag. Wèl voorziet Stec een kwalitatieve verschuiving op de kantoorruimtemarkt. Daarbij gaat een uitbreidingsvraag op hoogstedelijke centrum- en OV-locaties en op campussen ten koste van de vraag naar kantoorruimte langs snelwegen, op bedrijventerreinen en in woonwijken. De markt voor kantoorruimte bevindt zich vooral in Groningen en – in mindere mate – in Assen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de prognoses van Stec, is dat de toevoeging van woningen zoals afgesproken in de Verstedelijkingsstrategie (35.000 woningen voor 2040), ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Alleen dan kan het gat tussen de beschikbare beroepsbevolking en de groeiende werkgelegenheid worden gedicht.

In de regio Groningen-Assen wordt door veel functies een claim op de ruimte gelegd. Daarom adviseert Stec om de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen beter te benutten. En daarnaast biedt ook het mengen van wonen en werken in bestaand stedelijk gebied volgens Stec goede mogelijkheden.

Tenslotte pleit Stec voor een goede samenwerking binnen de regio. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over een goede spreiding van de vraag en bij het (al dan niet) aantrekken van grootschalige bedrijvigheid.

Meer lezen? Ga naar: Marktanalyse kantoren en bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen