Kantorenanalyse

Aanmelden nieuwsbrief

Ruimte voor bedrijven

Delen

De regio Groningen-Assen moet er rekening mee houden, dat er voor bedrijven tot 2040 nog tussen de 140 en 300 hectare extra ruimte nodig zal zijn. Dat is de belangrijkste uitkomst van de door onderzoeksbureau Stec opgestelde Marktanalyse werklocaties RGA, die op 24 april jongstleden werd gepresenteerd tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Economie (POE). De Marktanalyse – waarin zowel de verwachte vraag naar kantoor- als bedrijfsruimte in beeld is gebracht – is door het POE besproken en wordt voor de zomer aan de Stuurgroep van de RGA voorgelegd.

De vraag naar extra bedrijfsruimte wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de groei van bedrijven uit de regio; de zogenaamde uitbreidingsvraag. Maar daarnaast is ook ruimte nodig voor bedrijven, die moeten verplaatsen, bijvoorbeeld omdat op hun huidige locatie woningen worden gebouwd. En tenslotte wordt er een beroep op de beschikbare ruimte gedaan door bedrijven van buiten, die zich in de regio Groningen-Assen willen vestigen. De verwachte vraag naar bedrijfsruimte kent een forse bandbreedte. Die wordt veroorzaakt doordat Stec zowel de vraag in een economisch hoog, als in een laag scenario heeft berekend.

Anders dan voor bedrijfsruimte verwacht Stec voor kantoorruimte geen extra vraag. Wèl voorziet Stec een kwalitatieve verschuiving op de kantoorruimtemarkt. Daarbij gaat een uitbreidingsvraag op hoogstedelijke centrum- en OV-locaties en op campussen ten koste van de vraag naar kantoorruimte langs snelwegen, op bedrijventerreinen en in woonwijken. De markt voor kantoorruimte bevindt zich vooral in Groningen en – in mindere mate – in Assen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor de prognoses van Stec, is dat de toevoeging van woningen zoals afgesproken in de Verstedelijkingsstrategie (35.000 woningen voor 2040), ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Alleen dan kan het gat tussen de beschikbare beroepsbevolking en de groeiende werkgelegenheid worden gedicht.

In de regio Groningen-Assen wordt door veel functies een claim op de ruimte gelegd. Daarom adviseert Stec om de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen beter te benutten. En daarnaast biedt ook het mengen van wonen en werken in bestaand stedelijk gebied volgens Stec goede mogelijkheden.

Tenslotte pleit Stec voor een goede samenwerking binnen de regio. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over een goede spreiding van de vraag en bij het (al dan niet) aantrekken van grootschalige bedrijvigheid.

Meer lezen? Ga naar: Marktanalyse kantoren en bedrijventerreinen Regio Groningen-Assen

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen