overleg gezondheidseconomie
De werkgroep Gezondheidseconomie v.l.n.r. Haris Dzelilovic (Gem. Noordenveld), Jolanda Warners (Prov. Drenthe), Geke Walsma (Prov. Fryslan), Irma de Jeer (Prov. Groningen), Miranda Kamphuis (Gem. Assen), Luuk Ronde (RGA), Monique Koolman (Gem. Groningen)

Samenwerking in de gezondheidseconomie

Delen

De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is. Sociale, economische en maatschappelijke omstandigheden hebben allemaal invloed op onze gezondheid en op elkaar. Naast de ontwikkelingen binnen de Life Science sector zullen er ook veel maatschappelijke veranderingen op ons af komen die invloed hebben op onze gezondheid en daarmee ook op de gezondheidszorg en de economie.

Binnen het thema Economie van de RGA is drie jaar geleden de Werkgroep Gezondheidseconomie opgericht. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van een aantal RGA deelnemers en de provincie Friesland. De werkgroep overlegt regelmatig met bedrijven, stakeholders en kennisinstellingen binnen de Gezondheidseconomie. Denk aan partijen zoals de ziekenhuizen, het SNN en de NOM. Regionaal investeren en samenwerken binnen het thema Gezondheidseconomie is van essentieel belang. Het biedt de mogelijkheid om zowel de gezondheidsresultaten als de economische groei te bevorderen.

Monique Koolman over de Gezondheidseconomie
De afgelopen jaren is de werkgroep druk bezig geweest met het in kaart brengen van Gezondheidseconomie in onze regio en Noord-Nederland. Nu is het tijd voor de volgende stap. En wat is de volgende stap?  Dat vroegen we aan de voorzitter van de werkgroep Monique Koolman. Monique vervult de voorzitters rol vanuit haar functie als adviseur Economische Ontwikkelingen/Gezondheidseconomie bij de Gemeente Groningen.

Grote opgave
De opgave is groot en wordt eigenlijk alleen maar groter zo vertelt Monique. Juist daarom is de RGA ook zo belangrijk. Binnen de RGA liggen al verbindingen die noodzakelijk zijn om de opgave  goed uit te voeren. Het gaat niet meer alleen om het bieden van goede zorg maar juist ook om preventie en gezond oud worden. Om een gezonde leefomgeving, arbeidsmarkt en kansen binnen de Life Science sector. Onderwerpen als innovatie, digitalisering en medische technologie zijn belangrijke middelen om de gezondheidssector en  de gezondheidseconomie te versterken.

De focus binnen Gezondheidseconomie agenda en werkgroep is primair gericht op de regionale bedrijven uit de Life Science & Health-sector. Waaronder de medisch technologie, de biotechnologie, de farmaceutische bedrijven en andere organisaties die bij deze sector betrokken zijn. We richten ons op kansen binnen de bedrijven, instellingen en organisaties binnen de zorgsector. Daarbij vindt nauwe afstemming plaats met collega’s uit het sociaal domein.

Hoe gaan we om met de uitdagingen in onze regio? Veel van de uitdagingen binnen gemeenten en provincies zijn met elkaar vergelijkbaar. Daarom is het belangrijk dat wij met elkaar samenwerken. Zo hoeven we het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden voor onze eigen gemeente of provincie. Samen zijn we sterker en slimmer. Monique vertelt dat, net als in de rest van de Regio, de maatschappelijke opgave steeds groter wordt. Denk aan vergrijzing, personeelstekort, bereikbare voorzieningen en brede welvaart. Door samen te werken kunnen we onze kansen vergroten.

Regio versus Europa?
De koppeling tussen het economische en sociale domein en de arbeidsmarkt is onvermijdelijk. Waar eerst werd gesproken over Healthy Ageing gaat het nu om een veel breder spectrum. Daarom spreken we nu over Gezondheidseconomie vertelt Monique. De gezondheidseconomie houdt zich niet aan gemeente- of provinciale grenzen. Volgens Monique moeten we zelfs nog breder kijken. Wat zijn de Europese opgaven? Neem nou Duitsland en Scandinavië, daar is de gezondheidszorg anders georganiseerd. In Zweden en Denemarken zijn de persoonlijke gezondheidsdossiers al voor burgers beschikbaar. Wat kunnen we leren van de aanpak in andere regio’s en landen? En vice versa.

Fase 1: verkenning & onderzoek
In aanloop naar de nieuwe regionale agenda Gezondheidseconomie 2023-2026 heeft de werkgroep met elkaar besproken wat er voor vraagstukken spelen;
– Welke gezondheidseconomie uitdagingen en ontwikkelingen spelen er?
– Welke mogelijkheden, kansen, netwerken en bedrijven zijn er al?
– Wat zijn de behoeftes van de verschillende deelnemers?

Door dit in kaart te brengen ontstond er een duidelijk beeld van de huidige situatie. Maar zoals al eerder gezegd komen er allerlei nieuwe uitdagingen op ons af. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? De werkgroepleden hebben allemaal hun eigen netwerken en subsidiestromen. Hoe zetten we deze optimaal en efficiënt in?

Fase 2: efficiëntie en daadkracht
“De belangrijkste doelstelling is en blijft het verbeteren van onze dienstverlening richting bedrijven en organisaties. Om in de uitvoering naar buiten als één overheid op te treden en daarbij de hele regio mee te nemen. Dat betekent leren van elkaars best practices, efficiënter samenwerken en elkaar versterken. Niet alleen binnen het thema economie, maar ook daarbuiten. Die thema-overstijgende samenwerking is met name ook van belang om op een goede manier bij te kunnen dragen aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en het Actief Leven Akkoord (GALA). De inzet is gericht op innovatie. Op deze manier leveren we een bijdrage aan zowel de economische groei als de maatschappelijke impact “, aldus Monique Koolman.

De conclusie: om goed in te spelen op de nieuwe transities, opgaven en uitdagingen wordt het nog belangrijker om nauw samen te werken. Er moet worden geïnnoveerd, doorontwikkeld en samengewerkt.
– Hoe pakken we dit in gezamenlijkheid aan?
– Hoe kunnen wij goed onze gezamenlijke kennis, netwerk en geld inzetten?

We hebben al veel zaken in kaart gebracht, hoe houden we dit overzicht actueel?
Daar heeft de werkgroep een oplossing voor bedacht, een volgende stap in de samenwerking.

Vanaf nu kan een partij met een idee dit centraal presenteren aan de werkgroep. Dit heeft verschillende voordelen, zoals;

  • de aanvrager heeft één aanspreekpunt
  • de aanvragende partij hoeft maar één keer het verhaal te vertellen
  • alle vragen en antwoorden komen op hetzelfde moment
  • mogelijkheid tot bespreken van gezamenlijke (co)financiering
  • beschikking tot diverse bronnen en netwerken
  • de stap naar uitvoering is sneller en kleiner

Tenslotte
Bedoeling is dat de werkzaamheden van de werkgroep ten goede komen aan de hele regio. Dus ook aan (bedrijven en organisaties in) de gemeenten, die geen zitting hebben in de werkgroep. Desgewenst kan door hen een beroep worden gedaan op de kennis van de werkgroep-leden. Bijvoorbeeld door één van hen mee te nemen bij een bezoek aan een medisch bedrijf.

Monique Koolman: “We hebben helaas geen glazen bol waar we in kunnen kijken. Dat er veel veranderingen op ons afkomen dat staat buiten kijf. Hoe kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren en hoe doen we dit efficiënt? Hoe kunnen we organisaties en bedrijven efficiënter bedienen? Gemeenten en provincies hebben hun  eigen dynamiek, specialismes en financiersstromen, hoe zetten wij deze optimaal in? Een zoektocht die gaande weg steeds zal worden aangepast aan de actualiteit. Dit alles hangt of staat bij nauwe samenwerkingen zoals binnen de RGA.”

 

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen