Westpoort

Aanmelden nieuwsbrief

Verkoop van bedrijfskavels in de regio Groningen-Assen iets afgenomen

Delen

In 2023 is er in de regio Groningen-Assen 13,5 hectare aan bedrijfskavels uitgegeven. Dat blijkt uit de Bedrijventerreinenmonitor, die jaarlijks door Regio Groningen-Assen wordt opgesteld. Van deze 13,5 hectare werd ruim een derde deel verkocht aan industrie / productiebedrijven.

De verkochte oppervlakte valt lager uit dan in 2022, toen 23 hectare werd uitgeven. Het aantal verkochte kavels bleef wèl nagenoeg op peil: 30 in 2023 en 35 in 2022. De verkoop van kavels in 2023 vond verspreid over de hele regio plaats. Koploper was de gemeente Midden-Groningen, waar 3,8 hectare werd verkocht. De gemeenten Groningen en Noordenveld volgden met respectievelijk 2,8 en 2,6 hectare. De voorgaande jaren vond de verkoop met name in Groningen en Assen plaats.

Behoefte aan ruimte
De regio Groningen-Assen wil ook in de toekomst kunnen voldoen in de ruimtebehoefte van bedrijven. Daarom is medio vorig jaar besloten, om enkele bedrijventerreinen aan de voorraad toe te voegen. Het gaat om bedrijventerrein Meerstad en een uitbreiding van Westpoort in de gemeente Groningen en om een uitbreiding van Werklandschap Assen-Zuid.

Volgens Carine Bloemhoff, wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economie is dat hard nodig: “Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en hebben ruimte nodig. Dat kan voor een deel op deze nieuwe bedrijventerreinen. Maar daarnaast willen we ook ruimte proberen te maken op onze bestaande bedrijventerreinen, door de ruimte daar beter te benutten!“.

Minder hectares verkocht
Belangrijkste verklaring voor het feit, dat er minder hectares werden verkocht, is dat er geen grote kavels werden uitgegeven. Zo was in 2022 de verkoop van een kavel van 6 hectare in Assen aan de M&G Groep goed voor een kwart van de uitgifte. Omdat dergelijke grote kavels niet ieder jaar worden verkocht, zal de uitgifte van jaar tot jaar blijven fluctueren. Het langjarig gemiddelde is daarom een betere graadmeter en die vertoont een stijgende tendens.

Veel verkoop aan productiebedrijven
Opvallend is dat ruim een derde van de grond werd verkocht aan productiebedrijven. Dit botst met het heersende beeld, dat deze sector langzaam in belang afneemt. Daar staat tegenover, dat nauwelijks grond werd verkocht aan bedrijven uit de sector transport en logistiek. Dit terwijl deze sector de afgelopen jaren goed was voor een groot deel van de vraag.

Veel belangstelling
De vraag naar kavels in de regio is onverminderd groot. Dat geldt voor alle gemeenten binnen de regio. Er zijn veel gesprekken met gegadigden in een vergevorderd stadium. De verwachting is daarom, dat ook in 2024 weer flink wat grond wordt verkocht.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen