20230215 Ondertekening Regionale Woondeal Groningen

Aanmelden nieuwsbrief

Samenwerkingsafspraken over de bouw van 28.500 nieuwe woningen

Delen

Gemeenten, provincie en het Rijk werken nauw samen om de bouw van 28.500 woningen in de provincie Groningen tot en met 2030 te realiseren. Voor de regio’s Groningen- Assen, Eemsdelta en Oost-Groningen hebben de gemeenten en provincies samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening drie regionale woondeals ondertekend. Hierin staan afspraken over het aantal woningen dat per regio gebouwd wordt en de belangrijkste locaties. Ook staan in de woondeals aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden en wat de rol en inzet is van iedere partij om de woningen te realiseren. In de regio Groningen-Assen zijn dit 21.370 woningen.

Meer woningen en tempo omhoog
Met de Nationale Woon- en Bouwagenda moet het landelijk woningtekort worden opgelost en de regionale woondeals zijn hier een uitwerking van. Behalve afspraken over aantallen woningen en inzet, zijn er ook afspraken over gezamenlijke opgaven opgenomen. Zoals de verdeling van onrendabele investeringen, de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van buurten en wijken (sloop en/of renovatie). Op basis van de woondeals zorgen de partijen voor actieve sturing en afstemming. Deze inzet moet ervoor zorgen dat het aantal woningen evenwichtig en met een hoger tempo groeit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking is het sleutelwoord.

Regio Groningen-Assen
De regio Groningen–Assen stemt al ruim 25 jaar de regionale woningbouw met elkaar af. Dit gebeurt gemeentegrens- en provinciegrensoverschrijdend, omdat de regio zich kenmerkt door een sterk samenhangende woningmarkt. In de regio Groningen-Assen worden de komende jaren veel woningen gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Hiervoor is ook een impuls nodig voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid. Dit doet de regio samen met het Rijk binnen de NOVEX-aanpak Regio Groningen-Assen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse en voorzitter van de Stuurgroep van de RGA: “‘Dat de Regio Groningen-Assen als eerste regio een interprovinciale Woondeal afsluit met het Rijk is ook het resultaat van een goede samenwerking in de regio”

De schouders eronder
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Er zijn veel inwoners die een betaalbare en duurzame koop- of huurwoning nodig hebben. Woningbouw is dus nodig om aan deze toenemende vraag te voldoen. Daarnaast moeten er woningen vervangen worden om de leefbaarheid op peil te houden. Met de woondeals laten we zien dat we samen de schouders eronder zetten en de regie pakken. Ook in perioden waarin omstandigheden wijzigen en aanpassingsvermogen nodig is. Alleen zo kunnen we voldoende huizen realiseren.”

Minister Hugo de Jonge sluit hierop aan: “Goed dat ook in de provincie Groningen vandaag een woondeal is gesloten. Met de gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen gaan we duizenden woningen bouwen in de steden én dorpen van Groningen. Een mooi voorbeeld voor de andere provincies die nog gaan volgen. In heel Nederland gaan we 900.000 woningen erbij bouwen tot en met 2030.”

Extra geld al gereserveerd voor versnellen woningbouw
In de komende tijd worden de plannen uitgewerkt met locaties en doelgroepen waarvoor gebouwd wordt. De Regio Groningen-Assen trekt hierbij gezamenlijk op met de gemeenten, provincies en het Rijk om waar mogelijk de bouwplannen te versnellen. De provincies ondersteunen gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen. Voor het inhuren van extra ambtelijke capaciteit heeft de provincie Groningen samen met het Rijk ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Groninger gemeenten en waterschappen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen om de voorfase van woningbouw te versnellen. Ook het Rijk draagt hieraan bij. Een eerste ronde van deze subsidie heeft aan de versnelling van 15 woningbouwprojecten in de provincie Groningen bijgedragen.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen