190228 RABO Andre de Vries

Aanmelden nieuwsbrief

Vijf vragen aan… André de Vries, lid van de kerngroep Economisch Platform

Delen

André de Vries is onlangs begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Hij volgt hiermee Peter Scheij op die per januari 2022 afscheid heeft genomen. André de Vries is al vele jaren actief binnen de Rabobank in verschillende functies. Begonnen als financieringsspecialist tot zijn huidige functie directeur MKB voor de provincies Groningen en Drenthe.

In al die jaren heeft hij zich beziggehouden met het bedienen en het helpen van ondernemers met hun plannen. Dat vindt hij ook het mooiste van zijn vak, samen met ondernemers plannen scherper maken en ze uiteindelijk helpen aan een juiste financiering. We leveren een belangrijke bijdrage zodat een ondernemer zijn bedrijf verder kan door ontwikkelen.

1. Hoe zou je jouw rol voor het bedrijfsleven in de regio omschrijven?
Het MKB zie ik als de motor van de economie en onze regio kenmerkt zich ook door veel kleinere MKB bedrijven. Vanuit mijn rol wil ik graag met ons team ervoor zorgen dat deze motor van de nodige (duurzame) financiële brandstof wordt voorzien. Dit zie ik niet als het plat leveren van een “zak met geld”, maar veel meer het financieel sparren met de ondernemer, het bieden van kennis en netwerk om zodoende te komen tot de meest passende financiering. Het helpen realiseren van plannen van ondernemers is daarmee van groot belang voor de (economische) vitaliteit van de regio. Het MKB, maar ook de gehele maatschappij staat voor belangrijke transities, hier wil ik graag aan bijdragen. Of het nu gaat om de energietransitie, digitalisering, arbeid, circulair of het voedselvraagstuk. Juist op deze thema’s willen wij het verschil maken voor de regio.

2. Wat zie jij als de mooiste projecten voor het regionale bedrijfsleven waar de Rabobank bij betrokken is?
Wij zijn in beide provincies betrokken bij vele mooie projecten. Maar als ik voor de regio Groningen-Assen een paar moet noemen dan zijn dat het Campus Community Fund, de Werkplaats Online Ondernemen, Business Generator Groningen. Bijvoorbeeld het Campus Community Fund is een platform voor financiering die fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is een strategie van een half miljard voor de komende jaren beschikbaar. Maar ook op het gebied van digitalisering is voor veel ondernemers nog veel winst te behalen. Om daarbij ook ondernemers te helpen de eerste stap te zetten is er in samenwerking met o.a. de Hanzehogeschool een programma in de vorm van de Werkplaats Online Ondernemen opgezet. Uitdagingen genoeg, dus er is zeker nog ruimte voor meer projecten vanuit de regiovisie Groningen-Assen.

3. Wat zie jij als verschil en juist als overeenkomst tussen Groningen en Drenthe qua economisch netwerk?
Verschillen zijn met name het gevolg van de verschillende kernen. In hoofdlijnen denk ik dat er heel veel overeenkomsten zijn. Als je het hebt over de Regio Groningen-Assen dan is er veel overlap en is er wederkerigheid vanuit beide regio’s. De uitdagingen voor bijvoorbeeld de ondernemers in de verschillende centra zijn in de meeste kernen dezelfde. Maar ook de noodzaak van verduurzamen en de investeringen die daarin plaats moeten vinden speelt in de breedte.

4. Wat is de belangrijkste stap om te zetten om onze regio economisch beter op de kaart te zetten?
Deze vraag doet mij direct denken aan de Regioscan waar wij als Rabobank mee bezig zijn. Hierin wordt op basis van cijfers vanuit onze economen in combinatie met diepte-interviews met studenten, overheid, onderwijs en ondernemers gekeken welke opgaves onze regio heeft. Aspecten die daarbij aan de orde zijn is het innovatie klimaat verder verbeteren, waarbij het belangrijk is dat de start- en scale up scene verder kan groeien en ontwikkelen. Daarnaast is een belangrijk thema om talent en arbeid in de regio te houden. Studenten kunnen de werkgevers slecht vinden in de regio en ondernemers kunnen de talenten niet vinden met als gevolg dat talent de regio verlaat. Dus mijn antwoord zou concluderend zijn zorgen voor een goed ecosysteem van nieuwe en bestaande innovatieve bedrijven waarmee talent in de regio van toegevoegde waarde zal zijn. Wij hebben sinds kort een dedicated start- en scale up banker omdat wij geloven dat hier veel potentie zit waarmee de regio sterker kan worden.

5. Wat is volgens jou het meest prangende thema waar we in de regio mee aan de slag moeten?
Laat ik het samenvatten als ondernemerschap duurzaam laten groeien. En dit bedoel ik in de brede zin van het woord. De verduurzaming van de economie met het oog op de klimaatdoelen, maar ook innovatie, digitalisering, zorgen voor een goede aantrekkelijke arbeidsmarkt en ontwikkeling van arbeid in de vele ondernemingen. In de regio gebeuren prachtige zaken, we mogen dat wel wat meer laten horen. Maar daarnaast is er ook nog veel potentie en daar wil ik graag o.a. in mijn rol als lid van de kerngroep van het Economisch Platform mijn steentje aan bijdragen.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen