Home | Vijf vragen aan… André de Vries, lid van de kerngroep Economisch Platform

Vijf vragen aan… André de Vries, lid van de kerngroep Economisch Platform

Delen

André de Vries is onlangs begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Hij volgt hiermee Peter Scheij op die per januari 2022 afscheid heeft genomen. André de Vries is al vele jaren actief binnen de Rabobank in verschillende functies. Begonnen als financieringsspecialist tot zijn huidige functie directeur MKB voor de provincies Groningen en Drenthe.

In al die jaren heeft hij zich beziggehouden met het bedienen en het helpen van ondernemers met hun plannen. Dat vindt hij ook het mooiste van zijn vak, samen met ondernemers plannen scherper maken en ze uiteindelijk helpen aan een juiste financiering. We leveren een belangrijke bijdrage zodat een ondernemer zijn bedrijf verder kan door ontwikkelen.

1. Hoe zou je jouw rol voor het bedrijfsleven in de regio omschrijven?
Het MKB zie ik als de motor van de economie en onze regio kenmerkt zich ook door veel kleinere MKB bedrijven. Vanuit mijn rol wil ik graag met ons team ervoor zorgen dat deze motor van de nodige (duurzame) financiële brandstof wordt voorzien. Dit zie ik niet als het plat leveren van een “zak met geld”, maar veel meer het financieel sparren met de ondernemer, het bieden van kennis en netwerk om zodoende te komen tot de meest passende financiering. Het helpen realiseren van plannen van ondernemers is daarmee van groot belang voor de (economische) vitaliteit van de regio. Het MKB, maar ook de gehele maatschappij staat voor belangrijke transities, hier wil ik graag aan bijdragen. Of het nu gaat om de energietransitie, digitalisering, arbeid, circulair of het voedselvraagstuk. Juist op deze thema’s willen wij het verschil maken voor de regio.

2. Wat zie jij als de mooiste projecten voor het regionale bedrijfsleven waar de Rabobank bij betrokken is?
Wij zijn in beide provincies betrokken bij vele mooie projecten. Maar als ik voor de regio Groningen-Assen een paar moet noemen dan zijn dat het Campus Community Fund, de Werkplaats Online Ondernemen, Business Generator Groningen. Bijvoorbeeld het Campus Community Fund is een platform voor financiering die fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is een strategie van een half miljard voor de komende jaren beschikbaar. Maar ook op het gebied van digitalisering is voor veel ondernemers nog veel winst te behalen. Om daarbij ook ondernemers te helpen de eerste stap te zetten is er in samenwerking met o.a. de Hanzehogeschool een programma in de vorm van de Werkplaats Online Ondernemen opgezet. Uitdagingen genoeg, dus er is zeker nog ruimte voor meer projecten vanuit de regiovisie Groningen-Assen.

3. Wat zie jij als verschil en juist als overeenkomst tussen Groningen en Drenthe qua economisch netwerk?
Verschillen zijn met name het gevolg van de verschillende kernen. In hoofdlijnen denk ik dat er heel veel overeenkomsten zijn. Als je het hebt over de Regio Groningen-Assen dan is er veel overlap en is er wederkerigheid vanuit beide regio’s. De uitdagingen voor bijvoorbeeld de ondernemers in de verschillende centra zijn in de meeste kernen dezelfde. Maar ook de noodzaak van verduurzamen en de investeringen die daarin plaats moeten vinden speelt in de breedte.

4. Wat is de belangrijkste stap om te zetten om onze regio economisch beter op de kaart te zetten?
Deze vraag doet mij direct denken aan de Regioscan waar wij als Rabobank mee bezig zijn. Hierin wordt op basis van cijfers vanuit onze economen in combinatie met diepte-interviews met studenten, overheid, onderwijs en ondernemers gekeken welke opgaves onze regio heeft. Aspecten die daarbij aan de orde zijn is het innovatie klimaat verder verbeteren, waarbij het belangrijk is dat de start- en scale up scene verder kan groeien en ontwikkelen. Daarnaast is een belangrijk thema om talent en arbeid in de regio te houden. Studenten kunnen de werkgevers slecht vinden in de regio en ondernemers kunnen de talenten niet vinden met als gevolg dat talent de regio verlaat. Dus mijn antwoord zou concluderend zijn zorgen voor een goed ecosysteem van nieuwe en bestaande innovatieve bedrijven waarmee talent in de regio van toegevoegde waarde zal zijn. Wij hebben sinds kort een dedicated start- en scale up banker omdat wij geloven dat hier veel potentie zit waarmee de regio sterker kan worden.

5. Wat is volgens jou het meest prangende thema waar we in de regio mee aan de slag moeten?
Laat ik het samenvatten als ondernemerschap duurzaam laten groeien. En dit bedoel ik in de brede zin van het woord. De verduurzaming van de economie met het oog op de klimaatdoelen, maar ook innovatie, digitalisering, zorgen voor een goede aantrekkelijke arbeidsmarkt en ontwikkeling van arbeid in de vele ondernemingen. In de regio gebeuren prachtige zaken, we mogen dat wel wat meer laten horen. Maar daarnaast is er ook nog veel potentie en daar wil ik graag o.a. in mijn rol als lid van de kerngroep van het Economisch Platform mijn steentje aan bijdragen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen