Home | Regiomonitor RGA: dashboard wonen klaar voor gebruik
Presentatie van het dashboard wonen van de Regiomonitor in de Stuurgroepvergadering op locatie

Regiomonitor RGA: dashboard wonen klaar voor gebruik

Delen

De Regiomonitor voor de regio Groningen-Assen is officieel in bedrijf. Met de presentatie van het dashboard Wonen is een eerste invulling gegeven aan een monitor die regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie feitelijk in beeld brengt. Ruim een jaar geleden tekenden Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) hiervoor een intentieverklaring.

De Regiomonitor voor de regio Groningen-Assen is officieel in bedrijf. Met de presentatie van het dashboard Wonen is een eerste invulling gegeven aan een monitor die regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit en economie feitelijk in beeld brengt. Ruim een jaar geleden tekenden Regio Groningen-Assen (RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) hiervoor een intentieverklaring.

De RGA en het CBS/UDC werkten in het verleden al samen aan de tweejaarlijkse mobiliteitsmonitor voor de regio Groningen-Assen. In RGA-verband werden daarnaast ook de andere thema’s gemonitord. Dat gebeurde door de deelnemers zelf of door een daarvoor aangetrokken onderzoeksbureau. Eind 2020 is besloten om, samen met het CBS/UDC, voor alle RGA-thema’s één uniforme Regiomonitor te ontwikkelen met betrouwbare data die onderling vergelijkbaar zijn. Daarmee heeft de RGA een instrument in handen waarmee ze beter beleid kan maken en bestaand beleid beter kan bijsturen.

Woningbouwopgave
De presentatie van het dashboard Wonen vond plaats tijdens de Stuurgroepvergadering van de RGA. Voorzitter Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen, lichtte de Regiomonitor toe: “In de Toekomstagenda hebben we afgesproken meer datagedreven te willen sturen. De Regiomonitor geeft hier op een hele goede manier gestalte aan. Het afgelopen jaar hebben we hem samen met het CBS zorgvuldig voorbereid. Ik ben zeer tevreden met dit eerste dashboard over het thema wonen. Juist met het oog op de enorme woningbouwopgave die we in de regio hebben, is het belangrijk om ons op feiten en cijfers te baseren.”

Duiding van de gegevens
De Regiomonitor van het CBS geeft alleen inzicht in cijfers en feiten. De duiding van de gegevens wordt gedaan door de medewerkers van het Regiobureau en dit wordt vertaald in het beleid voor het zogenaamde ‘daily urban system’ van de regio Groningen-Assen. Dat is het gebied waarin de meeste mensen wonen, werken, studeren, recreëren en van A naar B gaan. De RGA maakt afspraken over aantallen woningen en de uitgifte van bedrijfsterrein. Ook bewaakt de RGA de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid te voet, per fiets, met de auto en het OV. Vragen die hierbij komen kijken zijn: Hoeveel mensen pakken de fiets voor middellange afstand en hoe verandert dat door de tijd heen? Waar werken mensen die in een nieuwe woonwijk gaan wonen? En kopen ze direct een (tweede) auto als ze daar gaan wonen? De Regiomonitor geeft hier een antwoord op en brengt de verbanden binnen het daily urban system in beeld.

U vindt de Regiomonitor op de website van de RGA via de button    in de mediabalk en via het Menu. Link naar de Regiomonitor vindt u hier.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen