Home | Vijf vragen aan…Wietske Degen, nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform

Vijf vragen aan…Wietske Degen, nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform

Delen

Wietske Degen is onlangs begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Ze volgt hiermee, namens de Rijksuniversiteit Groningen, Iris Vis op. Vijf vragen aan Wietske Degen die sinds oktober 2020 werkt als coördinator bij Industry Relations van de universiteit.

1. Wat doet Industry Relations ?
Ons team legt duurzame verbindingen tussen de RUG en andere partijen, zoals bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en kennisinstellingen. Daarnaast richten we ons op de onderlinge samenwerking tussen onderzoekers van verschillende faculteiten die zich met dezelfde thema’s bezighouden. Industry Relations is voor al deze partijen een eerste aanspreekpunt, maar ook een aanjager door activiteiten te organiseren op basis van actuele thema’s.

2. Wat is volgens jou de rol van de kerngroep van het Economisch Platform?
De kerngroep van het Economisch Platform heeft als rol om regionale innovaties en projecten aan te jagen. Ook is het belangrijk om initiatieven en organisaties te verbinden binnen de quadruple helix van overheid, bedrijven, onderwijs en onderzoek, en maatschappelijke organisaties.

3. Waarin kunnen de RUG en het Economisch Platform elkaar versterken?
Allereerst door elkaar te informeren over ontwikkelingen in de regio. Vervolgens door duurzame bruggen te bouwen tussen bedrijfsleven en de universiteit (onderzoek en onderwijs) om zo initiatieven en projecten met elkaar te verbinden. En uiteraard ook door te inspireren tot het opzetten van nieuwe samenwerkingen voor maatschappelijke uitdagingen.

4. Wat is de belangrijkste stap die we moeten zetten om onderwijs en onderzoek beter met bedrijven te verbinden?
Het gaat niet om een belangrijke stap die we moeten zetten. Er gebeurt al ontzettend veel. Kijk bijvoorbeeld naar het Groningen Digital Business Centre of de Digital Literacy Coalition. Het is juist belangrijk om deze verbindingen te blijven onderhouden en uit te bouwen wanneer nieuwe maatschappelijke uitdagingen of kansen zich voordoen. Het is een proces dat nooit af is.

5. Wat is voor jou het meest prangende thema waar we in de regio mee aan de slag moeten?
Investeren in talent op alle niveaus en in alle leeftijdscategorieën ten behoeve van onze regionale arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen is hier een belangrijk onderdeel van. Door digitalisering worden functies anders ingevuld: de huidige banen veranderen. Hoe zorg je ervoor dat de skills van de medewerkers blijven aansluiten bij deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we blijven innoveren als regio?

Wie is Wietske Degen? 
Wietske Degen is werkzaam als coördinator bij Industry Relations van de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste kiem voor het werken in Groningen werd gelegd tijdens haar traineeship bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vervolgens is ze in 2017 aan de slag gegaan bij het Centrum voor Informatie Technologie van de RUG. In haar huidige baan zet ze zich in voor de verbinding tussen de universiteit en haar partners, zoals bedrijven, overheden en kennisinstellingen. “En wat een energie krijg ik daarvan!” zegt Wietske enthousiast. “Er is veel animo voor samenwerking; wij mogen dat aanwakkeren en begeleiden. Duurzame bruggen bouwen, daar gaat het om.” Het verbinden komt ook terug in het vrijwilligerswerk wat ze doet als algemeen bestuurslid bij TalentWeb Groningen. Samen met het bestuur richt ze zich daarbij op het aantrekken en behouden van talent in Groningen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen