Home | Vijf vragen aan… Peta de Vries nieuw lid van de kerngroep Economisch Platform

Vijf vragen aan… Peta de Vries nieuw lid van de kerngroep Economisch Platform

Delen

Peta de Vries is onlangs begonnen als nieuw lid van de kerngroep van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. Peta de Vries is dean/instituutsdirecteur van het Instituut voor Engineering aan de Hanzehogeschool en daarmee integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek.

  1. Kun je het Instituut voor Engineering van de Hanze omschrijven?

Het instituut richt zich op onderwijs en onderzoek. Ruim 2200 studenten volgen onderwijs in de bachelors Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Industrieel Product Ontwerpen en in masteropleidingen gericht op de Energietransitie en Smart Systems. Werken en leren vind plaats in deeltijdbachelors of tweejarige Ad-opleidingen Projectleider techniek, Automotive of Mechatronica in de Smart Industry.  We hebben onderzoeksgroepen (lectoraten) Energietransitie en Sensors and Smart Systems.  Meestal zijn bedrijven betrokken in onderzoek. We zijn gevestigd op de Zernikecampus in Groningen en in de TechHub in Assen.

  1. Hoe belangrijk zijn goede technisch geschoolden voor onze regio?

Techniek is (nagenoeg) overal. Techniek draagt sterk bij aan grote transities van klimaat, energie en duurzaamheid en gezondheid. De digitale transformatie verandert veel beroepen. We hebben dus veel, anders geschoolde technici nodig.  Het tekort daaraan raakt de economie van het noorden en leidt tot mindervoortgang op grote innovatieve agenda’s dan we zouden willen.

  1. Wat is volgens jou de rol van de kerngroep van het Economisch Platform?

De kerngroep kan verbindingen leggen die economische ontwikkelingen ondersteunen of faciliteren door contacten met ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek aan te boren. Naast verbinden kan ook beweging in gang gezet worden. Het bevorderen van een leercultuur is daar een prima voorbeeld van.

  1. Wat is de belangrijkste stap die we moeten zetten om te blijven leren?

Leren moet inspirerend zijn, energie geven. Niet eenvoudig, niet iedereen wordt op eenzelfde manier geïnspireerd. Sommige mensen bouwen eerst zelfvertrouwen op door kennis en vaardigheden te versterken, anderen leren eerder door te doen, te struikelen en daar van te leren. Toch is er iets dat voor iedereen werkt: erkenning van je omgeving voor je groei en het zien van opbrengst voor je werk van morgen. Ik ben enthousiast dat we dit onderwerp gaan verkennen en aanpakken.

  1. Wat is volgens jou het meest prangende thema waar we in de regio mee aan de slag moeten?

Het meest prangende thema is het tekort aan studenten en werknemers in de techniek.  Het aantal jongeren neemt af, meisjes kiezen nagenoeg niet voor de hardere techniek.  Werktuigbouwkunde,  elektrotechniek en ICT zijn grote tekortgebieden. Iedereen zou ambassadeur van de techniek moeten zijn. Het is al een hele prestatie als de instroom niet te hard daalt. We hebben ook de zij-instroom nodig, zullen moeten terughalen wie ooit de techniek verliet en ook van het vasthouden van wie nu in de techniek werkt is essentieel. Tussen 2006 en 2016 is het aantal werkenden met een techniekopleiding dat buiten deze sector werkt groter geworden dan dat wat (nog) in de sector werkt. Als we een deel van de vertrekkers kunnen behouden maken we al een flinke stap. Een leercultuur kan het blijven werken in onze sector ondersteunen.

En zou je daarnaast jezelf in 100-200 woorden kort willen introduceren?

‘Ik ben al heel lang actief als integraal eindverantwoordelijke in de Hanzehogeschool.  Ik heb in diverse instituten leiding gegeven.  Uiteenlopend van de kunstensector in Academie Minerva,  de Pedagogische Academie en de opleidingen in de techniek. Sinds 2016 is Engineering mijn plek.”

“Ik krijg energie van mensen die samen willen bouwen aan wat er echt toe doet. Dat kan de begeleiding van een eerste-generatie hbo-student zijn maar dat geldt ook voor het werken aan de  grote ontwikkelingen in techniek en maatschappij.  Die ene student óf die grote beweging; erg inspirerend.  De samenwerking met bedrijven is daarbij essentieel; immers die zijn ons richtpunt.”

 

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023
https://youtu.be/8JE178g0LEY

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇
https://ap.lc/sCebN

#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

https://regiogroningenassen.nl/kwart-miljard-rijksbijdrage-voor-bereikbaarheid-nieuwe-woonwijken-in-de-regio-groningen-assen-2/

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻
https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro https://regiogroningenassen.nl/lets-regio-geschiedenis-van-de-toekomst/

Fietst u wel eens over de doorfietsroute van Bedum, Ten Boer of Zuidhorn naar Groningen en andersom? Vul de #enquête in en laat ons weten hoe u de route beleeft en ervaart.
➡️Ten Boer: http://bit.ly/doorfietsroutetenboer
➡️Bedum: http://bit.ly/doorfietsroutebedum
➡️Zuidhorn: http://bit.ly/doorfietsroutezuidhorn

Vrijdagmiddag ga ik voor @RegioGA op @letsgro050 'Let's Regio' in goede banen leiden, met @ZefHemel, Joran Lammers (@StrootmanSL) en Tim Willems Kruize (@PakhuisLibau). Toegang is gratis, aanmelden mag: https://forum.nl/nl/agenda/lets-regio-de-geschiedenis-van-de-toekomst

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen