Home | Wegverkeer neemt toe, fietsgebruik en openbaar vervoer groeien relatief sterk

Wegverkeer neemt toe, fietsgebruik en openbaar vervoer groeien relatief sterk

Delen

De regio Groningen-Assen ontwikkelt zich zeer voorspoedig. Vooral de economische groei in de stad Groningen en op de as Groningen-Haren-Tynaarlo-Assen springt eruit. Dit heeft directe gevolgen voor de mobiliteit. De groei van het wegverkeer is dan ook duidelijk merkbaar. Opvallend: het gebruik van fiets en openbaar vervoer stijgt relatief sterker dan het vervoer per auto. Een en ander blijkt uit de Mobiliteitsmonitor 2017 van Regio Groningen-Assen (RGA). 

In de monitor uit 2015 werd al gesignaleerd dat de mobiliteit, na de economische crisis, weer aan het toenemen was. Uit de monitor 2017 komt nu duidelijk naar voren dat de economische groei en de groei van de mobiliteit zich voortzet. Dit geldt eveneens voor de groei van het (hoogwaardig) openbaar vervoer. Ook deze ontwikkeling werd in 2015 al ingezet, zo bleek toen uit de monitor. Nieuw in de Mobiliteitsmonitor 2017 is dat het gebruik van de fiets de afgelopen jaren aan het stijgen is.

Regionaal bereikbaarheidsbeleid heeft effect
In hoofdlijnen concludeert de RGA dat het ingezette regionale bereikbaarheidsbeleid effect heeft. Deze monitor is dan ook een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Accenten zullen daarbij liggen op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), P+R’s en de fiets. De Mobiliteitsmonitor is opgesteld door Urban Data Center onder regie van de RGA en in samenwerking met de gemeenten Groningen en Assen, de provincies Groningen en Drenthe, het OV-Bureau en Groningen Bereikbaar. Het is voor het eerst dat de monitor in deze uitgebreide vorm is opgesteld. Deze 0-meting dient dan ook als basis voor toekomstig beleid.

Verdere conclusies uit de monitor:

  • In 2017 is de mobiliteit in de hele regio Groningen-Assen gestegen.
  • De stijging van de mobiliteit doet zich sterker voor bij de fiets en het openbaar vervoer (zowel trein als bus) dan bij de auto.
  • De groei van het gebruik van de fiets neemt in de hele regio toe: in de afgelopen vijf jaar een stijging van 10-15%.
  • In het autoverkeer zien we na enkele jaren van daling dat sinds 2015 de automobiliteit weer stijgt. Op de autowegen zien we een relatief sterke groei op de N34 (Gieten – De Punt) en de N46 (Bedum-Groningen).
  • Het autoverkeer groeide sterker op de auto(snel)wegen dan op het onderliggend wegennet.
  • Het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV) in onze regio groeit sterker dan het openbaar vervoer landelijk.
  • De grootste dynamiek (groei bevolking en economie) treffen we aan in de stad Groningen. Daarnaast is de meeste groei te vinden op de zuidelijke corridor (Assen-Haren-Tynaarlo).
  • Het gebruik van de P+R’s aan de randen van de stad Groningen heeft zich in 2017 verder doorgezet. Vooralsnog is hier nog parkeercapaciteit aanwezig. In 2017 zien we een relatief sterke groei van het aantal in- en uitstappers (met OV-chip +39%).

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen