Home | Betty de Boer nieuwe directeur Regio Groningen-Assen

Betty de Boer nieuwe directeur Regio Groningen-Assen

Delen

Regio Groningen-Assen (RGA) heeft een nieuwe directeur. Met ingang van 1 september zal mr. B.G. (Betty) de Boer deze functie voor drie dagen per week ad interim bekleden. Zij volgt Rolinde Weide op die in mei tijdelijk is toegetreden tot het directieteam van de provincie Groningen.  

Momenteel is de RGA bezig met de evaluatie en actualisatie van het gevoerde beleid. De speerpunten voor regionaal ruimtelijk-economisch beleid worden opnieuw beoordeeld en zo nodig met nieuwe aangevuld. “In dit proces zie ik een prachtige rol voor mijzelf weggelegd”, zegt Betty de Boer. “Ik ken het gebied, ik ken de beleidsterreinen en weet hoe het openbaar bestuur werkt. Bovendien heb ik veel contacten met ondernemers in de regio. Mijn kennis en ervaring komen mooi samen in deze functie. Ik kijk ernaar uit om met de deelnemende gemeenten en provincies samen te werken aan een economisch krachtige en goed bereikbare regio.”

Veelzijdige ervaring
Betty de Boer (Surhuisterveen, 1971) kan bogen op een veelzijdige ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid, zowel ambtelijk als politiek. Na haar studie juridische bestuurswetenschappen aan de RuG heeft ze voor diverse overheden en bedrijven gewerkt. In 2004 begon ze een eigen adviesbureau voor het Midden- en Kleinbedrijf en de overheid. In 2002 werd ze voor de VVD gekozen tot lid van de gemeenteraad van Groningen met onder andere ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer in haar portefeuille. In 2006 werd ze fractievoorzitter. Van 2010 tot 2017 zat ze in de Tweede Kamer voor de VVD. Daar was ze woordvoerster spoor, openbaar vervoer, zee- en binnenvaart, havens, bouwen, wonen en volkshuisvesting.

Maggie’s Center
Sinds september 2017 is ze werkzaam als relatiemanager bij Maggie’s Center in Groningen, een centrum in oprichting dat psychosociale en praktische nazorg biedt aan kankerpatiënten en hun familie. Zij blijft dit werk doen, naast haar werkzaamheden voor Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen