Home | Woningbehoefteonderzoek én Woningmarktmonitor in uitvoering

Woningbehoefteonderzoek én Woningmarktmonitor in uitvoering

Delen

Het uitvoeren van een Woningbehoefteonderzoek is een kerntaak van de Regio Groningen-Assen. De samenwerkingspartners gebruiken de informatie uit de onderzoeken om met hun beleid en ontwikkelingen zo goed mogelijk op de actualiteit in te spelen. Op dit moment wordt door de woningmarktexperts van KAW een update gemaakt van het woningbehoefteonderzoek van 2015 en de woningmarktanalyse van 2017.

Een steekproef van onlangs verhuisde inwoners van de RGA ontvangt in april een uitnodiging om een enquête in te vullen. De enquête gaat over hun aanvankelijke woonwensen, maar vooral ook over het proces dat zij hebben doorlopen om een nieuwe woning te kiezen. Hiermee verwachten we inzicht te krijgen in de concessies die mensen doen bij het zoeken naar hun ideale woning. De samenwerkingspartners verwachten dat de uitkomst van het onderzoek hen kan helpen om het woningaanbod in de regio zo goed mogelijk op de woningbehoefte aan te laten sluiten.

Een ander belangrijk instrument voor de regiogemeenten om in te kunnen spelen op de actualiteit is de Woningmarktmonitor die elk halfjaar voor de Regio Groningen-Assen wordt gemaakt. KAW komt in het kader van de Update woningmarktanalyse met concrete suggesties om deze monitor waar mogelijk te verbeteren op basis van beschikbare gegevens van bijv. CBS, de regiogemeenten zelf en woningcorporaties. Voor de zomervakantie verwachten we de eerste resultaten en kort na de zomer het definitieve rapport.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen