Street With Modern Family Houses

Aanmelden nieuwsbrief

Uit de Regiomonitor: woningmarkt in de regio Groningen-Assen

Delen

Begin 2022 is het dashboard Wonen opgeleverd. Klik hier om het dashboard bekijken. We gaan de komende periode bezig met verdere verfijning, maar we gaan vooral ook aan de slag met de beschikbare feiten en cijfers. Voor een deel van de indicatoren zijn de cijfers voor de meest recente jaren pas later beschikbaar. Onderstaand leest u alvast een voorproefje in een eerste overzicht.

Bevolking
De groei van het aantal inwoners in de regio wordt met name bepaald door migratie, de natuurlijke aanwas is in totaal relatief beperkt. Als we deze migratie uitsplitsen per gemeente valt op dat (in 2019) de kop van Drenthe en Westerkwartier een positief saldo hebben op de binnenlandse migratie. In de gemeente Groningen kwam het saldo uit op -630 personen. Het buitenlandse migratiesaldo laat een ander beeld zien: met name in Groningen (+2.175) en Assen (+350) noteren hier een flinke plus.

Per saldo is de bevolking in de regio Groningen-Assen in 2019 door migratie met 2.590 personen gegroeid. Zonder buitenlandse migratie (+2.730) was de totale migratie op een kleine krimp (-140) uitgekomen. Na de toevoeging van cijfers over 2020 en 2021 zullen we zien wat de effecten van corona op de migratie zijn. Een aanzienlijk deel van de immigratie betreft immers buitenlandse studenten die voor hun studie naar Groningen komen.

Woningmarkt
In de Regiomonitor hebben we nu de beschikking over een regionale doorrekening van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS. Deze index geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen, die aan particulieren verkocht zijn. In vergelijking met 2015 zien we hierin dat de index met name in Midden-Groningen en Groningen sterk gestegen is. De verschillen in verkoopprijzen binnen de regio blijven echter relatief groot. In 2020 waren de mediane verkoopprijzen in de gemeente Tynaarlo bijvoorbeeld 74% hoger dan in Het Hogeland.

Tynaarlo€ 310.000
Noordenveld€ 279.000
Westerkwartier€ 260.000
Groningen€ 235.000
Assen€ 222.600
Midden-Groningen€ 178.250
Het Hogeland€ 178.250

Mediane verkoopprijzen in de regio Groningen-Assen, 2020

Leeftijd hoofdbewoner
Voor het dashboard wonen is de leeftijd van hoofdbewoners van woningen als nieuwe indicator ontwikkeld. We hopen hiermee meer inzicht te verschaffen in toekomstige ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad. We weten uiteraard al dat in de stad Groningen voor de studenten relatief veel jonge huishoudens zijn, maar we hebben nu bijvoorbeeld ook cijfermatig in beeld dat er in de kop van Drenthe en in de gemeente Westerkwartier relatief veel huishoudens zijn met een oudere hoofdbewoner. Enkele cijfers hierbij:

  • 38% van de huishoudens in de gemeente Groningen heeft een hoofdbewoner <30 jaar
  • 4% van de huishoudens in de gemeente Tynaarlo heeft een hoofdbewoner <30 jaar
  • 19% van de huishoudens in de gemeente Noordenveld heeft een hoofdbewoner die 75 jaar of ouder is
  • 8% van de huishoudens in de gemeente Groningen heeft een hoofdbewoner die 75 jaar of ouder is
  • In Noordenveld en Tynaarlo heeft ongeveer 60% van de huishoudens een hoofdbewoner van 55 jaar of ouder. In de hele RGA is dit 42%.

In de komende tijd gaan we bekijken of deze informatie leidt tot nieuwe inzichten en of er aanleiding is om hier verder in te duiken.

Vervolg
In de komende maanden gaan we aan de slag met de cijfers die beschikbaar komen over 2020 en 2021 en bekijken de samenwerkende gemeenten en provincies hoe ze deze kunnen gebruiken om hun beleid verder te verfijnen. Zo zien we al een aantal jaren een toename in het aantal verhuizingen en worden er binnen de regio steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd, maar zien we ook duidelijk een sterk opgelopen druk op de woningmarkt.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen