Home | Bijdrage voor uitkijkpuntenroute Oude Riet
Fotograaf: Marcel Kerkhof

Bijdrage voor uitkijkpuntenroute Oude Riet

Delen

Regio Groningen-Assen heeft een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het project Oude Riet. Hiermee komt de uitkijkpuntenroute een stap dichterbij en kunnen bezoekers van het gebied binnenkort het oude beekdal beter beleven.

De Oude Riet is een vroegere getijdenrivier in West-Groningen. Eerst was het een enorme veenrivier, die na het ontstaan van de Lauwerszee veranderde naar een honderden meters brede zeearm. Tegenwoordig ligt de bron bij de Friese grens en de uitmonding bij gemaal Electra in het Reitdiep. De Oude Riet is van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van West-Groningen. Vanuit de oevers van de Oude Riet is het Westerkwartier bevolkt geraakt. Zij is de bakermat van de ontstaansgeschiedenis van dit deel van de Ommelanden.

Platform Oude Riet
Om de identiteit, de kwaliteit en de vitaliteit van het beekdal Landschap de oude Riet verder te versterken is het platform Oude Riet opgericht welke een samenwerkingsverband is van een groot aantal organisaties in het stroomgebied van de rivier en zijn diverse projecten tot uitvoering gebracht. Zo is er een tentoonstelling geweest in het Wierdenland museum in Ezinge ‘langs de oevers van de oude Riet’ en staat er in december een symposium op de planning.

Drie Polders
Om het dal van de Oude Riet beter zichtbaar te maken wordt een uitkijkpuntenroute gerealiseerd. Via een reeks van uitkijkpunten kan zo een goed beeld worden gekregen hoe de Oude Riet in het landschap ligt ingebed. Zowel het landschap als de fauna zijn van enige hoogte beter te overzien. Er zijn in het gebied al meerdere uitkijkpunten aanwezig die via een route verbonden worden. Het aantal uitkijkpunten wordt uitgebreid naast een uitkijkpunt in het natuur-, en waterbergingsbebied de Drie Polders wordt een nieuw uitkijkpunt gerealiseerd bij polder de Dijken-Bakkerom.

Ambassadeursproject Groeningen
Project Oude Riet is een onderdeel van het Ambassadeursproject Groeningen ‘Beleefbaarheid Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.’ Groeningen is het gebied op de laagveengordel die van west tot oost door de regio Groningen-Assen loopt. Voor dit gebied zijn ‘groene’ en ‘blauwe’ doelen gesteld waarmee het Netwerk Groeningen, bestaande uit overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers, een klimaatpositieve regio wil realiseren. Netwerk Groeningen wordt gefaciliteerd door Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen