130 Oude Riet Uitkijktoren Boerakker Marcel Kerkhof (1)
Fotograaf: Marcel Kerkhof

Bijdrage voor uitkijkpuntenroute Oude Riet

Delen

Regio Groningen-Assen heeft een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het project Oude Riet. Hiermee komt de uitkijkpuntenroute een stap dichterbij en kunnen bezoekers van het gebied binnenkort het oude beekdal beter beleven.

De Oude Riet is een vroegere getijdenrivier in West-Groningen. Eerst was het een enorme veenrivier, die na het ontstaan van de Lauwerszee veranderde naar een honderden meters brede zeearm. Tegenwoordig ligt de bron bij de Friese grens en de uitmonding bij gemaal Electra in het Reitdiep. De Oude Riet is van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van West-Groningen. Vanuit de oevers van de Oude Riet is het Westerkwartier bevolkt geraakt. Zij is de bakermat van de ontstaansgeschiedenis van dit deel van de Ommelanden.

Platform Oude Riet
Om de identiteit, de kwaliteit en de vitaliteit van het beekdal Landschap de oude Riet verder te versterken is het platform Oude Riet opgericht welke een samenwerkingsverband is van een groot aantal organisaties in het stroomgebied van de rivier en zijn diverse projecten tot uitvoering gebracht. Zo is er een tentoonstelling geweest in het Wierdenland museum in Ezinge ‘langs de oevers van de oude Riet’ en staat er in december een symposium op de planning.

Drie Polders
Om het dal van de Oude Riet beter zichtbaar te maken wordt een uitkijkpuntenroute gerealiseerd. Via een reeks van uitkijkpunten kan zo een goed beeld worden gekregen hoe de Oude Riet in het landschap ligt ingebed. Zowel het landschap als de fauna zijn van enige hoogte beter te overzien. Er zijn in het gebied al meerdere uitkijkpunten aanwezig die via een route verbonden worden. Het aantal uitkijkpunten wordt uitgebreid naast een uitkijkpunt in het natuur-, en waterbergingsbebied de Drie Polders wordt een nieuw uitkijkpunt gerealiseerd bij polder de Dijken-Bakkerom.

Ambassadeursproject Groeningen
Project Oude Riet is een onderdeel van het Ambassadeursproject Groeningen ‘Beleefbaarheid Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.’ Groeningen is het gebied op de laagveengordel die van west tot oost door de regio Groningen-Assen loopt. Voor dit gebied zijn ‘groene’ en ‘blauwe’ doelen gesteld waarmee het Netwerk Groeningen, bestaande uit overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers, een klimaatpositieve regio wil realiseren. Netwerk Groeningen wordt gefaciliteerd door Regio Groningen-Assen.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen