Home | Samenwerking NewWays Noord-Nederland

Samenwerking NewWays Noord-Nederland

Delen

De samenwerking NewWays Noord-Nederland is een feit. Regionale partijen en de drie noordelijke provincies dragen op deze manier bij aan de logistieke waarde propositie van Noord-Nederland. Regio Groningen-Assen coördineert de logistieke lijn van slim en groen onderweg voor Noord-Nederland, waaruit NewWays voortvloeit.

Modal shift
Gebruik maken van duurzame transportmiddelen, modal shift genoemd, is het uitgangspunt van het Joint Corridor Off-Road programma. In Noord-Nederland hebben verschillende partijen, verladers en vervoerders, hun volume gebundeld en zijn off road gegaan. Dit heeft tot op heden geresulteerd in de Joint Corridor van Coevorden naar Rotterdam en van Westerbroek naar Rotterdam. De regio kampt met de uitdaging om uitgaande stromen (fors groter volume) te matchen met ingaande stromen. Door de samenwerking kan logistiek slim worden ingezet in de drie noordelijke provincies en optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige knooppunten en netwerken. De uitbreiding naar Groningen en Friesland moet leiden tot minder CO2-uitstoot, meer opstapmogelijkheden voor spoor en binnenvaart en een grotere bereikbaarheid in Noord-Nederland.

Mind Shift
Mind Shift is essentieel om transport op een andere manier uit te voeren. Hiermee wordt bedoeld dat er naast een fysieke verandering ook een mentale verandering moet plaatsvinden. Een modal shift vergt vaak een aanpassing van interne logistiek: het gereed maken van een product of een container vol met gereed product. Het kiezen van duurzaam transport gaat vaak gepaard met een externe prikkel: de klimaatdoelstellingen van Parijs. De laatste tijd valt op dat steeds meer verladers ook vanuit een groene behoefte kiezen voor alternatief transport. Het gedachtegoed waar niet een enkele partij maar de gehele keten verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

Region Shift
Region Shift is nodig om zowel de modal shift als de mind shift te behalen. Door de uitbreiding naar Groningen en Friesland is een landelijke dekking van het Joint Corridors Off-Road programma ontstaan. Hierdoor is het gemakkelijker om nationale partijen met elkaar te verbinden. De optimalisatie van logistieke goederenstromen, van weg naar water en spoor, zorgt voor lagere kosten, hogere efficiëntie, meer flexibiliteit, lagere uitstoot van broeikasgassen en voor de drie noordelijke provincies tot betere benutting van de bestaande infrastructuur. Bovendien draagt het bij aan de profilering van de regio als logistieke hotspot en een verbeterd vestigingsklimaat.

De off road mogelijkheden in Noord-Nederland worden weergeven in deze film: https://youtu.be/Z6WGULxBZEU .

Voor meer informatie: www.Go-off-road.eu

 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen