WONEN Cemenzakken Ebbingekwartier

Aanmelden nieuwsbrief

CBS-onderzoek verhuisketens in regio Groningen-Assen

Delen

Hoeveel woningen laten verhuizers naar nieuwbouwwoningen achter en welk type woningen zijn dit? Het CBS heeft op verzoek van de gemeente Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de verhuisketens in de hele regio Groningen-Assen. Met de uitkomsten kan rekening worden gehouden in de toekomstige woningbouwprogramma’s.

Sinds 2017 werken het CBS en de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen nauw samen in het Urban Data Center (UDC). Binnen dat UDC wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van zowel CBS-data als data van de gemeente voor effectief beleid. Ook voor de regio Groningen-Assen voert het UDC onderzoek uit. Dit wordt namens het CBS gecoördineerd door Jelmer Hitzert: “Het afgelopen jaar hebben wij vernieuwend onderzoek gedaan naar de verhuisketens in Groningen en de regio om meer zicht te krijgen op de volgende vragen: op welke manier leidt nieuwbouw tot verhuisketens en welke effecten hebben deze verhuisketens op de bestaande woningvoorraad?”

Schakels in verhuisketens
Een verhuisketen is een serie aaneengeschakelde verhuizingen doordat een nieuwe woning wordt gerealiseerd of doordat een bestaande woning vrijkomt, bijvoorbeeld door overlijden van de bewoners of een verhuizing. Een verhuisketen eindigt als er geen woning meer wordt achtergelaten, bijvoorbeeld in het geval van sloop van de woning of een scheiding waarbij één van de partners in het huis blijft wonen. Vanwege het regionale karakter van dit onderzoek stopt een verhuisketen ook als iemand van buiten de regio zich in de vrijgekomen woning vestigt. De woning die wordt achtergelaten is dan immers niet beschikbaar voor huishoudens in de regio. De schakels in een verhuisketen zijn de huishoudens die een woning betrekken en ook een woning vrijmaken. Het aantal schakels in dit proces is de lengte van een verhuisketen. Hitzert: “Bij dit onderzoek voor de gemeente Groningen hebben we niet de gehele verhuisketen in kaart gebracht, maar alleen de eerste twee schakels. De basis van het CBS-onderzoek zijn alle nieuwbouwwoningen gereed gemeld in 2018 voor de regio Groningen-Assen volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen, ook wel de BAG genoemd.”

Wetmatigheid
Jasper Grotenhuis, beleidsadviseur Wonen van de gemeente Groningen en programmaleider Wonen van de regio Groningen-Assen: “Er staan grote woningbouwprojecten op stapel en dat brengt verhuizingen op gang. We willen vooral weten welk type woning mensen achterlaten op het moment dat ze een nieuwbouwwoning betrekken. De achtergelaten woning creëert – naast nieuwbouw – ook aanbod. De vraag is dus: hoeveel woningen laat men achter en welk type? Hier kunnen we dan rekening mee houden in ons woningbouwprogramma.” Uit het CBS-onderzoek blijkt volgens Grotenhuis een soort wetmatigheid. “Elke schakel in de verhuisketen is een halvering in het aantal achtergelaten woningen. Als er bijvoorbeeld 100 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd, zorgt dit er voor dat zo’n 50 gezinnen hun bestaande woning verlaten. Daarmee komen deze 50 woningen weer beschikbaar voor andere huishoudens. Deze huishoudens zorgen er dan weer voor dat er nog eens 25 woningen beschikbaar komen, etc.” Verder blijkt uit het CBS-onderzoek dat het bouwen van nieuwbouwwoningen vooral mensen uit de regio Groningen-Assen trekt. Hitzert bevestigt dat een analyse van de cijfers laat zien dat de woningmarkt vooral een regionaal gebeuren is.

Studenten
Het onderzoek levert nog meer resultaten op. Grotenhuis: ‘We hebben de afgelopen jaren veel nieuwbouw gerealiseerd voor studenten. Dit is vaak de eerste stap in iemands wooncarrière. We zien dat er een grotere keten ontstaat dan verwacht. Om dit beter te duiden zou er in nader onderzoek nog wel ingezoomd moeten worden op deze specifieke doelgroep.’ Opmerkelijk gegeven uit het onderzoek is ook dat nieuwbouwwoningen die bestemd zijn voor de verkoop verderop in de keten voor meer vrijgekomen woningen zorgen dan nieuwbouwwoningen die worden verhuurd. Hitzert: ‘Verder zien we dat nieuwbouw vooral echtparen en gezinnen aantrekt. Zij laten dan weer een woning achter waar 1-persoonshuishoudens en éénoudergezinnen intrekken.’

Sturen op kwaliteit
Grotenhuis merkt op dat dit onderzoek een eerste verkenning is geweest. “Het resultaat is interessant, maar we hebben nog meer verdieping nodig voordat we aanpassingen in het beleid kunnen doorvoeren. We willen bijvoorbeeld filteren op het type woning. Dat zegt namelijk meer over de doorstroming naar type woning en daarmee kunnen we beter sturen op de kwaliteit van ons woningbouwprogramma. Daarnaast willen we het onderzoek uitbreiden naar meerdere ketens. We hebben het CBS ook gevraagd de resultaten in een visualisatie weer te geven. Het is nu nog een tamelijk technisch verhaal. Een heldere visualisatie kan duidelijkheid verschaffen.” Hitzert: “Dit onderzoek is uniek en veel partijen hebben al interesse getoond. Ik word regelmatig gevraagd over dit onderwerp presentaties te geven. Vanuit het CBS zijn we nu bezig om de onderzoeksmethode verder te verbeteren, zodat het in de toekomst gemakkelijker wordt aanvullende vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn we met partijen in gesprek of we dit onderzoek ook voor andere regio’s kunnen uitvoeren.”

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen