Home | Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen

Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen

Delen

In het nieuwe regeerakkoord heeft Kabinet Rutte IV het voornemen om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren oplopend tot 1 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Daarbij wordt 7,5 miljard gereserveerd voor een goede ontsluiting van deze nieuwe woningen. Goed nieuws voor de Lelylijn: maar liefst 3 miljard euro wordt gereserveerd voor de realisatie!

Verstedelijkingsakkoord
De Regio Groningen Assen werkt hard aan de ingrediënten voor een Verstedelijkingsakkoord dat de RGA in juni wil sluiten met het Rijk. Hierin moeten afspraken worden gemaakt over de realisatie van 35.000 woningen in deze regio tot 2040 en de daarbij behorende integrale ontwikkel- en (voor)investeringsagenda.

Het gros van de woningbouw concentreert zich in de Westflank van Groningen (met Suikerzijde, Hoendiep Zuidzijde, de Held, Reitdiepzone), de Oostflank Groningen (Stadshavens) en Assen centraal (havenkwartier en verdichting in binnenstad). Maar ook de woningbouwontwikkelingen in de kleinere kernen is opgeteld van groot belang om in 2040 te komen tot de gewenste woningbouwopgave van 35.000 woningen. Hierbij zijn investeringen noodzakelijk in infrastructuur maar ook zijn er opgaves op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen en uitplaatsing van bedrijven.

Voor de Suikerzijde in Groningen en het havenkwartier in Assen heeft het Rijk onlangs nog middelen beschikbaar gesteld uit de Woningbouwimpulsregeling. In totaal krijgen zo’n 2100 woningen een bijdrage hieruit. Dat is goed nieuws!

Er is niet alleen een enorme kwantitatieve opgave, ook hebben we met het Rijk afgesproken dat kwaliteit van nieuwbouw leidend is en dat we niet de probleemwijken van de toekomst gaan bouwen. Daarbij moeten we integrale afspraken maken over het gehele pakket en niet steeds de komende jaren per project of thema weer opnieuw in gesprek met het Rijk om tot uitvoeringsafspraken te komen.

Mobiliteit
Goed nieuws in het regeerakkoord is ook dat het kabinet ‘hubs’ wil ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel-)auto, (deel-)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook wordt er geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambities in de Regio Groningen Assen.

We gaan dan ook hard aan de slag in de Regio Groningen Assen om samen met het Rijk onze plannen en ambities om te zetten in werkbare afspraken waarbij we samen aan de lat staan voor de vraag naar nieuwbouwwoningen in een hoogwaardige en goed bereikbare leefomgeving voor onze bewoners.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen