Regeerakkoord Perspectief Regio Groningen Assen

Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen

Delen

In het nieuwe regeerakkoord heeft Kabinet Rutte IV het voornemen om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren oplopend tot 1 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Daarbij wordt 7,5 miljard gereserveerd voor een goede ontsluiting van deze nieuwe woningen. Goed nieuws voor de Lelylijn: maar liefst 3 miljard euro wordt gereserveerd voor de realisatie!

Verstedelijkingsakkoord
De Regio Groningen Assen werkt hard aan de ingrediënten voor een Verstedelijkingsakkoord dat de RGA in juni wil sluiten met het Rijk. Hierin moeten afspraken worden gemaakt over de realisatie van 35.000 woningen in deze regio tot 2040 en de daarbij behorende integrale ontwikkel- en (voor)investeringsagenda.

Het gros van de woningbouw concentreert zich in de Westflank van Groningen (met Suikerzijde, Hoendiep Zuidzijde, de Held, Reitdiepzone), de Oostflank Groningen (Stadshavens) en Assen centraal (havenkwartier en verdichting in binnenstad). Maar ook de woningbouwontwikkelingen in de kleinere kernen is opgeteld van groot belang om in 2040 te komen tot de gewenste woningbouwopgave van 35.000 woningen. Hierbij zijn investeringen noodzakelijk in infrastructuur maar ook zijn er opgaves op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen en uitplaatsing van bedrijven.

Voor de Suikerzijde in Groningen en het havenkwartier in Assen heeft het Rijk onlangs nog middelen beschikbaar gesteld uit de Woningbouwimpulsregeling. In totaal krijgen zo’n 2100 woningen een bijdrage hieruit. Dat is goed nieuws!

Er is niet alleen een enorme kwantitatieve opgave, ook hebben we met het Rijk afgesproken dat kwaliteit van nieuwbouw leidend is en dat we niet de probleemwijken van de toekomst gaan bouwen. Daarbij moeten we integrale afspraken maken over het gehele pakket en niet steeds de komende jaren per project of thema weer opnieuw in gesprek met het Rijk om tot uitvoeringsafspraken te komen.

Mobiliteit
Goed nieuws in het regeerakkoord is ook dat het kabinet ‘hubs’ wil ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel-)auto, (deel-)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook wordt er geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambities in de Regio Groningen Assen.

We gaan dan ook hard aan de slag in de Regio Groningen Assen om samen met het Rijk onze plannen en ambities om te zetten in werkbare afspraken waarbij we samen aan de lat staan voor de vraag naar nieuwbouwwoningen in een hoogwaardige en goed bereikbare leefomgeving voor onze bewoners.

Logo Regiomonitor@2x

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen