Regeerakkoord Perspectief Regio Groningen Assen

Aanmelden nieuwsbrief

Regeerakkoord Kabinet Rutte IV biedt perspectief voor Regio Groningen-Assen

Delen

In het nieuwe regeerakkoord heeft Kabinet Rutte IV het voornemen om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren oplopend tot 1 miljoen woningen in 10 jaar tijd. Daarbij wordt 7,5 miljard gereserveerd voor een goede ontsluiting van deze nieuwe woningen. Goed nieuws voor de Lelylijn: maar liefst 3 miljard euro wordt gereserveerd voor de realisatie!

Verstedelijkingsakkoord
De Regio Groningen Assen werkt hard aan de ingrediënten voor een Verstedelijkingsakkoord dat de RGA in juni wil sluiten met het Rijk. Hierin moeten afspraken worden gemaakt over de realisatie van 35.000 woningen in deze regio tot 2040 en de daarbij behorende integrale ontwikkel- en (voor)investeringsagenda.

Het gros van de woningbouw concentreert zich in de Westflank van Groningen (met Suikerzijde, Hoendiep Zuidzijde, de Held, Reitdiepzone), de Oostflank Groningen (Stadshavens) en Assen centraal (havenkwartier en verdichting in binnenstad). Maar ook de woningbouwontwikkelingen in de kleinere kernen is opgeteld van groot belang om in 2040 te komen tot de gewenste woningbouwopgave van 35.000 woningen. Hierbij zijn investeringen noodzakelijk in infrastructuur maar ook zijn er opgaves op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen en uitplaatsing van bedrijven.

Voor de Suikerzijde in Groningen en het havenkwartier in Assen heeft het Rijk onlangs nog middelen beschikbaar gesteld uit de Woningbouwimpulsregeling. In totaal krijgen zo’n 2100 woningen een bijdrage hieruit. Dat is goed nieuws!

Er is niet alleen een enorme kwantitatieve opgave, ook hebben we met het Rijk afgesproken dat kwaliteit van nieuwbouw leidend is en dat we niet de probleemwijken van de toekomst gaan bouwen. Daarbij moeten we integrale afspraken maken over het gehele pakket en niet steeds de komende jaren per project of thema weer opnieuw in gesprek met het Rijk om tot uitvoeringsafspraken te komen.

Mobiliteit
Goed nieuws in het regeerakkoord is ook dat het kabinet ‘hubs’ wil ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel-)auto, (deel-)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook wordt er geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambities in de Regio Groningen Assen.

We gaan dan ook hard aan de slag in de Regio Groningen Assen om samen met het Rijk onze plannen en ambities om te zetten in werkbare afspraken waarbij we samen aan de lat staan voor de vraag naar nieuwbouwwoningen in een hoogwaardige en goed bereikbare leefomgeving voor onze bewoners.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen