Home | Dashboard Verhuisbewegingen geactualiseerd

Dashboard Verhuisbewegingen geactualiseerd

Delen

Het dasboard Verhuisbewegingen van het CBS is geactualiseerd. Het laat van 2017 tot en met 2020 de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

In het dashboard zijn cijfers opgenomen van bijna 80 gemeenten. Zij hebben zich via de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) of bij het CBS aangemeld voor deelname aan dit verhuizingendashboard. De gemeente Groningen koopt deze data zelf in, Regio Groningen-Assen koopt de data in voor de overige deelnemende gemeenten.

Specifieke doelgroepen
Het dashboard Verhuisbewegingen geeft antwoord op verschillende vragen. Waar komen de mensen vandaan die zich in een gemeente vestigen? Verhuizen de vertrekkers naar buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020? Het dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Verhuisstromen
Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. De overzichtspagina’s voor gemeenten en wijken geven een algemeen beeld van de verhuizingen vanuit, naar en binnen de gemeente of wijk. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, zijn ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente te zien en de verhuisstromen van en naar de provincies en het buitenland. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen.

Vierde versie
Dit is de vierde versie van het verhuizingendashboard. Nieuw is dat de verhuizingen over 2020 zijn toegevoegd. Verder zijn de onderdelen ‘Overzicht wijk’ en ‘Verhuizingen vanuit en naar provincies’ nieuw. In deze versie ontbreken nog de kenmerken over arbeidsongeschiktheid, inkomen en de woning voor de verhuizingen in 2020. Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar en worden in het voorjaar van 2022 aan het dashboard toegevoegd.

Link naar het volledige artikel: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/46/verhuizingen-op-de-kaart-2017-t-m-2020

 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen