Home | Vijf vragen aan…Ralph Steenbergen, lid van de kerngroep Economisch Platform

Vijf vragen aan…Ralph Steenbergen, lid van de kerngroep Economisch Platform

Delen

Ralph Steenbergen is al heel wat jaren, zoals hij het zelf zegt “op mijn eigen eigenwijze manier”, actief in de vastgoedwereld in de regio Groningen-Assen. Hij was onder anderen samen met Nick Stevens initiator van The Big Building, voorheen gelegen achter het Hoofdstation in Groningen. Tevens is hij al lang bij de regio Groningen-Assen betrokken als lid van de kerngroep van het Economisch Platform.

1. Hoe zou je jouw rol voor het bedrijfsleven in de regio omschrijven?
“Ik kijk anders naar vastgoed, ik kijk over de grenzen van mijn vakgebied heen. Vragen lijken vastgoedvragen, maar gaan over huisvesting, ondernemerschap en locatie en daarmee over wat belangrijk is voor mensen en wat hun drijfveren zijn. Mijn persoonlijke mening is dat flexibiliteit het belangrijkste is dat een gebouw en de gebouwde omgeving moet bieden. Ontwikkeling op natuurlijke wijze, geleidelijk van gebruik naar ander gebruik. Stenen dienen een doel en dat doel moet kunnen veranderen binnen die stenen. Vanuit die visie werk ik. Momenteel ben ik druk met het project Norda, dat is een analyse van het dna van de provincie Groningen in relatie tot ondernemerschap en innovatie. Het draait hierbij ook om de vraag hoe je met de lage dichtheid in de provincie dezelfde mate van bijvangst kunt organiseren als in de stad het geval is. Dat gaat over plekken waar mensen iets groters kunnen maken dan in hun eigen kantoor alleen. Daarmee proberen we de lessen over georganiseerde serendipiteit van The Big Building in de stad en de provincie toe te passen.”

2. Wat zijn volgens jou de beste voorbeelden van innovatieve vastgoedontwikkeling in de regio?
“Er zijn esthetisch mooie vastgoedontwikkelingen in de regio, maar daar wordt verder nog eendimensionaal over nagedacht, nauwelijks op economisch flexibel gebruik. Buiten de regio zijn bijvoorbeeld de Corda Campus in het Belgische Hasselt en Christiania en The Meatpacking distrikt in Kopenhagen sterke voorbeelden van gemengd gebruik. De mate van overheidsregie bij deze ontwikkelingen verschilt, maar de geleidelijke transformatie en menging van functies zie je bij alle drie. Met name geleidelijke transformatie zorgt voor eigenaarschap; mensen kunnen onderdeel worden van het gebied. Het Forum is qua dynamiek wel een mooi voorbeeld, maar kent voornamelijk een culturele programmering. Het laat trouwens wel mooi zien, net zoals The Big Building deed, dat een gebouw kan functioneren als een gebied (ecosysteem). Als je maar voldoende verschillende functies combineert. Eigenlijk heeft de regio ook een dergelijk Forum voor ondernemers nodig!”

3. Wat is volgens jou de rol van de kerngroep van het Economisch Platform?
“Kansen grijpbaar maken vanuit wat beleidsmatig wordt geïnitieerd. Dat lukt het beste als je het beleid klein en tastbaar maakt. Gemeenten komen graag met grote plannen waar een heel gebied en ontzettend veel aspecten in een keer in worden meegenomen. Zo’n gebied moet dan ook in één keer compleet getransformeerd worden. Als ondernemer kun je daar minder mee. Elke transformatie levert op kleine schaal juist ook kansen op, bijvoorbeeld in de tijdelijkheid of vroege fase van een project. Die kansen identificeren, dat lukt beter wanneer ze niet verzuipen in veelheid.”

4. Welke kracht van vastgoedontwikkeling kunnen we in de regio veel beter inzetten?
“Er is vraag en behoefte aan werkomgevingen waar ondernemers samen kunnen werken en kunnen groeien. Als je dat doet, kun je op lange termijn verbinding aan gaan, bedrijven faciliteren en daardoor aan de regio binden. Nu nemen overheden flexibiliteit en mengvormen op in hun plannen, maar zodra ze door de mal van regelgeving gaan is het resultaat hetzelfde als voorheen. Die mal, die moeten we veranderen om de kracht van vastgoedontwikkeling te benutten.”

5. Wat is volgens jou het meest prangende thema waar we in de regio mee aan de slag moeten?
“We moeten de ondernemers van de toekomst de ruimte geven, zodat zij hier willen blijven. Want dan is er geen enkele reden om uit het Noorden weg te willen gaan. Ik citeer in dit verband graag Alex van Ginneken, Ondernemer voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers: “Ondernemers zijn net goudvissen. Als je ze te weinig ruimte geeft dan groeien ze niet!” (Nabrander van Ralph: Of ze springen uit de kom! En dat wil je graag voorkomen!).”

 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen