Home | Economisch Platform: regionale arbeidsmarkt

Economisch Platform: regionale arbeidsmarkt

Delen

Op 13 april 2017 vond de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats bij Resato International in Assen, één van de meest innovatieve bedrijven uit onze regio (en zelfs van Nederland!). Na de rondleiding hebben bestuurders, ondernemers en mensen vanuit het onderwijs met elkaar van gedachten gewisseld over vragen als: Hoe zijn de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te sluiten? Hoe zorgen we voor de juiste opleiding van talent én voor de gewenste (door)ontwikkeling van personeel? Hoe kunnen bedrijven en talenten elkaar optimaal vinden en vasthouden?

Een goed functionerende arbeidsmarkt is meer dan ooit cruciaal voor de economie van onze regio. Voor bedrijven is de beschikbaarheid van voldoende personeel tegenwoordig één van de belangrijkste vestigingsfactoren. Daarnaast ontstaat door de groei van de economie en de werkgelegenheid een toenemende krapte in bepaalde sectoren. Verwacht wordt een ‘war on talent’ en het stijgende belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook het zogeheten ‘leven lang leren’. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zullen rond deze uitdagingen moeten samenwerken om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt.

Tijdens de bijeenkomst werden een aantal boeiende presentaties gegeven en is gesproken over welke uitdagingen we concreet op kunnen pakken. Met de deelnemers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid is hiervoor veel input opgehaald die verder zijn uitgewerkt.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen