6 Logo Beter Benutten

Terugblik Economisch Platform 12 oktober 2017

Delen

De ontwikkelingen rond mobiliteit gaan razendsnel en bieden ook grote kansen voor Regio Groningen-Assen. Met Groningen als IT-stad, 5G in de regio en volop ruimte om te experimenteren (zowel fysiek als mentaal), biedt onze regio bij uitstek de mogelijkheid om hier mee aan de slag te aan. Onder meer door bestaande infrastructuur slim en beter te benutten en nieuwe ontwikkelingen en technieken toe te passen. Beter nog, er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied maar we vertellen het nog te weinig! Dit waren de belangrijkste conclusies tijdens het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen op 12 oktober 2017 in de RLS 1957 in Eelde. 

Na het welkomstwoord van Henk Brink (Gedeputeerde Provincie Drenthe), en zijn toelichting op een aantal regionale projecten, gaf Geert Kloppenburg een inspirerende lezing over de ontwikkelingen rond mobiliteit én de kansen voor onze regio. Geert is expert op het gebied van mobiliteit en innovatie en o.a. bekend van de elektrische Tuk Tuk’s en Fastned. Hij schetste de ontwikkeling rond zelfrijdend vervoer en elektrisch rijden en de mogelijkheden die dit biedt, zeker ook in deze regio. Verder liet hij, op een verbeeldende wijze, de kansen zien voor Groningen Airport Eelde. 

GAE internationaal perspectief
Geert Kloppenburg’s stelling was dat de enorme groeiverwachting in luchtverkeer en de beperkte groeipotentie rond Schiphol maar ook de andere luchthavens echt kansen bieden voor onze regio. Met een fractie van de benodigde budgetten in het westen kan GAE hier positie in pakken. Zeker ook door slim te kijken naar de mogelijkheden om de luchthaven aan te sluiten op het regionale OV-systeem. Centraal in zijn boodschap stond de uitdaging om groot te denken, uit te gaan van eigen kracht en de regio in internationaal perspectief te plaatsen. 

Drone op GAE
Egbert Swiers van Omnidrones Academy vertelde over de plannen van de DroneHub GAE. Groningen Airport Eelde is sinds deze week de eerste Europese luchthaven waar vliegen met onbemande luchtvaartuigen, zoals drones, is toegestaan. De DroneHub start binnenkort met een pilot voor de levering van noodmedicatie, maar in het verlengde daarvan zijn ook andere toepassingen denkbaar en daarmee ook nieuwe verdienmodellen. Hij deed dan ook een oproep om aan te sluiten bij de DroneHub en met nieuwe vraagstukken en experimenten te komen.

Smart Mobility Center TT Plaza
Lammert de Wit presenteerde de plannen rond TT Plaza en specifiek het Smart Mobility Center. Deze plannen spelen al aantal jaren maar worden nu van dromen naar doen vertaald. Direct naast het TT Circuit moet dit grootse plan volgend jaar verschijnen, recent is de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. Het Smart Mobility Center moet een plek worden waar kennis, onderzoek en praktijk bij elkaar komen en waar noordelijke innovaties op het gebied van slimme mobiliteit ontwikkeld en getest kunnen worden.

Beter Benutten
Edwin Papjes (Groningen Bereikbaar) ging in op het programma Beter Benutten en de ontwikkelingen in onze regio die in kader van slimme mobiliteit al lopen. Zo wordt al volop gewerkt aan experimenten rond ‘Talking Traffic’, truck-platooning en de inzet van open data in de logistieke sector. Hij benadrukte het belang om anders te kijken naar de eigen bedrijfsvoering van zowel bedrijven als instellingen in de regio als ook de kans om te komen tot nieuwe businesscases. 

Logo Regiomonitor@2x

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen