Home | Terugblik Economisch Platform 12 oktober 2017

Terugblik Economisch Platform 12 oktober 2017

Delen

De ontwikkelingen rond mobiliteit gaan razendsnel en bieden ook grote kansen voor Regio Groningen-Assen. Met Groningen als IT-stad, 5G in de regio en volop ruimte om te experimenteren (zowel fysiek als mentaal), biedt onze regio bij uitstek de mogelijkheid om hier mee aan de slag te aan. Onder meer door bestaande infrastructuur slim en beter te benutten en nieuwe ontwikkelingen en technieken toe te passen. Beter nog, er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied maar we vertellen het nog te weinig! Dit waren de belangrijkste conclusies tijdens het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen op 12 oktober 2017 in de RLS 1957 in Eelde. 

Na het welkomstwoord van Henk Brink (Gedeputeerde Provincie Drenthe), en zijn toelichting op een aantal regionale projecten, gaf Geert Kloppenburg een inspirerende lezing over de ontwikkelingen rond mobiliteit én de kansen voor onze regio. Geert is expert op het gebied van mobiliteit en innovatie en o.a. bekend van de elektrische Tuk Tuk’s en Fastned. Hij schetste de ontwikkeling rond zelfrijdend vervoer en elektrisch rijden en de mogelijkheden die dit biedt, zeker ook in deze regio. Verder liet hij, op een verbeeldende wijze, de kansen zien voor Groningen Airport Eelde. 

GAE internationaal perspectief
Geert Kloppenburg’s stelling was dat de enorme groeiverwachting in luchtverkeer en de beperkte groeipotentie rond Schiphol maar ook de andere luchthavens echt kansen bieden voor onze regio. Met een fractie van de benodigde budgetten in het westen kan GAE hier positie in pakken. Zeker ook door slim te kijken naar de mogelijkheden om de luchthaven aan te sluiten op het regionale OV-systeem. Centraal in zijn boodschap stond de uitdaging om groot te denken, uit te gaan van eigen kracht en de regio in internationaal perspectief te plaatsen. 

Drone op GAE
Egbert Swiers van Omnidrones Academy vertelde over de plannen van de DroneHub GAE. Groningen Airport Eelde is sinds deze week de eerste Europese luchthaven waar vliegen met onbemande luchtvaartuigen, zoals drones, is toegestaan. De DroneHub start binnenkort met een pilot voor de levering van noodmedicatie, maar in het verlengde daarvan zijn ook andere toepassingen denkbaar en daarmee ook nieuwe verdienmodellen. Hij deed dan ook een oproep om aan te sluiten bij de DroneHub en met nieuwe vraagstukken en experimenten te komen.

Smart Mobility Center TT Plaza
Lammert de Wit presenteerde de plannen rond TT Plaza en specifiek het Smart Mobility Center. Deze plannen spelen al aantal jaren maar worden nu van dromen naar doen vertaald. Direct naast het TT Circuit moet dit grootse plan volgend jaar verschijnen, recent is de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. Het Smart Mobility Center moet een plek worden waar kennis, onderzoek en praktijk bij elkaar komen en waar noordelijke innovaties op het gebied van slimme mobiliteit ontwikkeld en getest kunnen worden.

Beter Benutten
Edwin Papjes (Groningen Bereikbaar) ging in op het programma Beter Benutten en de ontwikkelingen in onze regio die in kader van slimme mobiliteit al lopen. Zo wordt al volop gewerkt aan experimenten rond ‘Talking Traffic’, truck-platooning en de inzet van open data in de logistieke sector. Hij benadrukte het belang om anders te kijken naar de eigen bedrijfsvoering van zowel bedrijven als instellingen in de regio als ook de kans om te komen tot nieuwe businesscases. 

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen