Verstedelijkingsstrategie Stad En Platteland

Aanmelden nieuwsbrief

Groen licht voor verdere uitwerking verstedelijkingsstrategie

Delen

Minister Ollongren van BZK heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen. Er wordt nu toegewerkt naar een voorkeursvariant.

Waar worden de komende 20 jaar woningen gebouwd in de regio Groningen-Assen en welke gevolgen heeft dat voor bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie moet deze vragen in goede banen leiden. De afgelopen maanden zijn met de provincies en gemeenten in de regio de uitgangspunten voor de strategie besproken.

Versnellen woningbouw
De verstedelijkingsstrategie vloeit voort uit de Woondeal die de gemeente Groningen in december 2019 met minister Ollongren sloot. In de Woondeal zijn afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw in de gemeente Groningen: in 20 jaar tijd komen er 35.000 woningen bij. De minister stelde toen als voorwaarde dat de gemeente, samen met de regiopartners, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leven zou opstellen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA) pakte deze handschoen op. Alle betrokkenen bij de verstedelijkingsstrategie zijn al in deze organisatie vertegenwoordigd.

Versterking bestaand stedelijk gebied
Het stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond heeft, ondersteund door de adviesbureaus KAW en PAU, de uitgangspunten voor de strategie opgesteld en het proces begeleid. Ambtenaren, bestuurders en raads- en Statenleden hebben input geleverd tijdens de eerste twee fases. Dat heeft geresulteerd in de ‘Koers Verstedelijkingsstrategie’. Deze koers zet allereerst in op de versterking van bestaand stedelijk gebied. Daarmee worden de negatieve effecten op de groene kwaliteiten van de regio klein gehouden en zijn de positieve effecten van kwaliteitsverbetering van bebouwd gebied in steden en dorpen het grootst.

Tweede Kamerverkiezingen
In de derde fase die nu ingaat, zal een ‘voorkeursvariant’ voor verstedelijking worden gemaakt. Vragen die in deze fase aan de orde komen, zijn: Waar zitten eventueel knelpunten in de ontwikkeling of waar liggen kansen voor nieuwe locaties? Het proces is erop gericht om rond de Tweede Kamerverkiezingen (voorjaar 2021) een eerste antwoord op deze vragen te hebben. Met die informatie kunnen RGA-bestuurders de knelpunten en de kansen binnen de regio bij het Rijk over het voetlicht brengen. De uiteindelijke verstedelijkingsstrategie zal bestaan uit een voorkeursvariant en een ontwikkelpad met een financieringsstrategie. Over dit pakket zal een akkoord met het Rijk worden gesloten.

Het document Koers Verstedelijkingsstrategie vindt u hier.

Logo Regiomonitor@2x

De raden en Staten waren goed vertegenwoordigd tijdens het Regiocongres van de RGA. Het Regiocongres stond in het teken van de evaluatie en actualisatie. @BramSchmaal Hoe meer input er wordt opgehaald hoe beter voor onze bijzondere Regio.
https://regiogroningenassen.nl/regiocongres-2024/

Het duurzame en elektrisch bedienbare Fietspontje Zuidlaardermeer is officieel geopend.
Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied kunnen nu weer het populaire fietsrondje maken. Dit is mede mogelijk dankzij de Regeling Regionale Projecten Regeling (ReP) van de RGA.

De RGA was op bezoek bij Loket 9 voor 1 in Veldhoven en Brainport Industry Campus in Eindhoven. Een gemeentelijk samenwerkingsverband op gebied van bedrijventerreinen. Een een internationale campus voor hightech in het hart van de brainport in Eindhoven.

De komende periode worden delen van de zuidelijke ring afgesloten. Nieuwe knooppunten worden met elkaar verbonden. Wij mochten een kijkje nemen op de bouwplaats en waren onder de indruk van de operatie. We kijken uit naar september als we er overheen mogen rijden.

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om te meten wat de stand van zaken is in Noord-Nederland er een LLO monitor ontwikkeld.
https://regiogroningenassen.nl/startpunt-onderzoek-onder-noordelijke-beroeps-bevolking/

Kees Klomp stelt tijdens deze workshop de vraag “In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”. Praat u mee?

Wat vindt u van deelauto's?
Maakt u gebruik van deelauto's?
Hendri Nijborg doet onderzoek naar deelauto’s in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

De enquête kunt u hier invullen, dat kost <10 minuten.: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6X4CQnobedBvn4W

Vandaag kennismaking met ⁦@havlieg⁩ als nieuwe directeur van RGA. Samen met wethouders Annemiek Hoessen en ⁦@ErikDrenth⁩ op de fiets een rondgang door #Hoogezand; Gorecht-West, Martenshoek, historisch lint, Noorderpark. Grote #opgaven in #woonmilieus; fysiek/ sociaal.

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen