Home | Logistieknoord.nl: op naar zero emissie!

Logistieknoord.nl: op naar zero emissie!

Delen

Hoe kunnen we het goederenvervoer in de regio Groningen-Assen slimmer en schoner maken? Dat kan alleen maar als we dat samen doen! De RGA steunt daarom de pilot Logistiek Noord: een digitaal kennisplatform waarop partijen succesvolle projecten kunnen delen zodat anderen ervan kunnen leren.

De stad Groningen en Leeuwarden hebben de ambitie om in 2025 zero emissie binnensteden te zijn, en ook elders worden doelen gesteld om de logistiek in binnensteden slimmer en schoner te maken. Er lopen al veel projecten en pilots in de regio, en logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. Ook daarbuiten ligt er een opgave om de goederenstromen schoner en slimmer te verzorgen.

Op Logistieknoord.nl kunnen alle partijen die te maken hebben met goederenlogistiek (overheid, ondernemers en onderwijs) hun ervaringen delen met slimme logistiek. Het platform richt zich in eerste instantie op de regio Groningen-Assen, maar ook succesvolle projecten en initiatieven uit heel Noord-Nederland (en wellicht ooit verder) kunnen erop gedeeld worden.
Kijk voor meer informatie op LogistiekNoord

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen