Home | Vraag naar woningen in regio Groningen-Assen onverminderd hoog

Vraag naar woningen in regio Groningen-Assen onverminderd hoog

Delen

De druk op de woningmarkt in de regio Groningen-Assen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Momenteel worden er veel plannen ontwikkeld en wordt er in hoog tempo gebouwd, maar het is nog niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor de opgelopen achterstand in de crisistijd is ingelopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA) over de tweede helft van 2018.

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen is in korte tijd in met name de stad Groningen enorm toegenomen. Daar is de druk op de woningmarkt het hoogst. “Meerstad loopt momenteel als een trein. Bovendien zitten er nog heel veel woningen ‘in de pijplijn’ zoals dat heet, bijvoorbeeld op het Suikerfabriekterrein en in de Stadshavens”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf die in de RGA de gemeente Groningen vertegenwoordigt. “Die plannen zijn in een vergevorderd stadium, maar nog niet ver genoeg om de woningen nu al op de markt te brengen.” Een ander belangrijk knelpunt in de huidige markt zijn de toegenomen bouwkosten en de schaarste aan personeel. “Daardoor gaat de bouw van nieuwe woningen minder snel dan we zouden willen,” aldus Van der Schaaf.

Een positieve ontwikkeling is dat het aandeel huurwoningen dat gebouwd wordt ten opzichte van de vorige monitor is toegenomen, van 32% naar 42%. Dit wordt met name veroorzaakt door het aandeel studentenwoningen in de stad Groningen.

Overige uitkomsten uit de monitor:
• De regio telde eind 2018 bijna 231.000 woningen. In de voormalige gemeenten Bedum, Haren, Leek en Tynaarlo groeide de voorraad relatief het sterkst.
• In heel 2018 werden in de regio voor 2.950 woningen bouwvergunningen verleend, 80% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
• Het afgelopen jaar werden in de regio ruim 2.130 nieuwe woningen opgeleverd, 41% meer dan gemiddeld in de afgelopen jaren.
• Het aantal woningen ‘in de pijplijn’ (vergunde woningen, nog niet opgeleverd) nam het afgelopen half jaar met 16% toe (180 woningen). De pijplijn bevatte eind 2018 bijna 4.700 woningen: 57% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
• Zowel binnen de bestaande markt als de nieuwbouwmarkt zijn regionale verschillen tussen de gemeenten. De aardbevingsgemeenten merken minder van de gespannen woningmarkt.
• In 2018 was in de regio voor het eerst sprake van een negatieve natuurlijke aanwas: het aantal mensen dat kwam te overlijden overtrof het aantal geboorten met bijna 100. Alleen in de gemeenten Groningen en Zuidhorn was het aantal geboorten groter dan het aantal sterfgevallen.
• De stad Groningen nam het afgelopen jaar bijna de helft (49%) van de regionale woningproductie voor haar rekening. De gemeenten Assen, Leek en Haren namen respectievelijk 13%, 11% en 7% van de regionale woningproductie voor hun rekening.
• Een groot deel van de bouwkavels, waar particulieren zelf een woning kunnen laten bouwen, wordt momenteel aangeboden in de voormalige gemeenten Leek (65 kavels/28% aandeel) en Winsum (27 kavels/12% aandeel) en de gemeenten Tynaarlo (45 kavels/19% aandeel) en Groningen (39 kavels/17% aandeel). De overige gemeenten hebben een bescheiden aandeel van minder dan 10%.

De woningmarktmonitor is over de tweede helft van 2018 opgesteld. De regionale monitor is gebaseerd op kwartaalcijfers van het CBS, de NVM, verkoopinformatie nieuwbouw verzameld bij makelaars en informatie over de sociale huursector aangeleverd door de regionale woningcorporaties. De woningmarktmonitor is een initiatief van Regio Groningen-Assen, een samenwerkingsverband tussen twee provincies en zeven gemeenten. De monitor komt tot stand in een samenwerking tussen het regiobureau Regio Groningen-Assen en vertegenwoordigers van de regiogemeenten, de provincies en diverse woningcorporaties.

De Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen kunt u hier vinden.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen