Woningbouwmarkt

Vraag naar woningen in regio Groningen-Assen onverminderd hoog

Delen

De druk op de woningmarkt in de regio Groningen-Assen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Momenteel worden er veel plannen ontwikkeld en wordt er in hoog tempo gebouwd, maar het is nog niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor de opgelopen achterstand in de crisistijd is ingelopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA) over de tweede helft van 2018.

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen is in korte tijd in met name de stad Groningen enorm toegenomen. Daar is de druk op de woningmarkt het hoogst. “Meerstad loopt momenteel als een trein. Bovendien zitten er nog heel veel woningen ‘in de pijplijn’ zoals dat heet, bijvoorbeeld op het Suikerfabriekterrein en in de Stadshavens”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf die in de RGA de gemeente Groningen vertegenwoordigt. “Die plannen zijn in een vergevorderd stadium, maar nog niet ver genoeg om de woningen nu al op de markt te brengen.” Een ander belangrijk knelpunt in de huidige markt zijn de toegenomen bouwkosten en de schaarste aan personeel. “Daardoor gaat de bouw van nieuwe woningen minder snel dan we zouden willen,” aldus Van der Schaaf.

Een positieve ontwikkeling is dat het aandeel huurwoningen dat gebouwd wordt ten opzichte van de vorige monitor is toegenomen, van 32% naar 42%. Dit wordt met name veroorzaakt door het aandeel studentenwoningen in de stad Groningen.

Overige uitkomsten uit de monitor:
• De regio telde eind 2018 bijna 231.000 woningen. In de voormalige gemeenten Bedum, Haren, Leek en Tynaarlo groeide de voorraad relatief het sterkst.
• In heel 2018 werden in de regio voor 2.950 woningen bouwvergunningen verleend, 80% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
• Het afgelopen jaar werden in de regio ruim 2.130 nieuwe woningen opgeleverd, 41% meer dan gemiddeld in de afgelopen jaren.
• Het aantal woningen ‘in de pijplijn’ (vergunde woningen, nog niet opgeleverd) nam het afgelopen half jaar met 16% toe (180 woningen). De pijplijn bevatte eind 2018 bijna 4.700 woningen: 57% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.
• Zowel binnen de bestaande markt als de nieuwbouwmarkt zijn regionale verschillen tussen de gemeenten. De aardbevingsgemeenten merken minder van de gespannen woningmarkt.
• In 2018 was in de regio voor het eerst sprake van een negatieve natuurlijke aanwas: het aantal mensen dat kwam te overlijden overtrof het aantal geboorten met bijna 100. Alleen in de gemeenten Groningen en Zuidhorn was het aantal geboorten groter dan het aantal sterfgevallen.
• De stad Groningen nam het afgelopen jaar bijna de helft (49%) van de regionale woningproductie voor haar rekening. De gemeenten Assen, Leek en Haren namen respectievelijk 13%, 11% en 7% van de regionale woningproductie voor hun rekening.
• Een groot deel van de bouwkavels, waar particulieren zelf een woning kunnen laten bouwen, wordt momenteel aangeboden in de voormalige gemeenten Leek (65 kavels/28% aandeel) en Winsum (27 kavels/12% aandeel) en de gemeenten Tynaarlo (45 kavels/19% aandeel) en Groningen (39 kavels/17% aandeel). De overige gemeenten hebben een bescheiden aandeel van minder dan 10%.

De woningmarktmonitor is over de tweede helft van 2018 opgesteld. De regionale monitor is gebaseerd op kwartaalcijfers van het CBS, de NVM, verkoopinformatie nieuwbouw verzameld bij makelaars en informatie over de sociale huursector aangeleverd door de regionale woningcorporaties. De woningmarktmonitor is een initiatief van Regio Groningen-Assen, een samenwerkingsverband tussen twee provincies en zeven gemeenten. De monitor komt tot stand in een samenwerking tussen het regiobureau Regio Groningen-Assen en vertegenwoordigers van de regiogemeenten, de provincies en diverse woningcorporaties.

De Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen kunt u hier vinden.

Logo Regiomonitor@2x

Kijktip: nieuwsgierig naar de oude loop van de Hunze? Groeten uit Groeningen gaat morgen langs bij Hunzedal, Tusschenwater en de stad Groningen.

Regio Groningen-Assen heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 juni 2023 gaat Harmke Vlieg (@havlieg) van start bij het Regiobureau van de RGA. Zij volgt hiermee Betty de Boer op die in april afscheid nam van de RGA.

Namens de @GemWkwartier de Regionale Woondeal ondertekend met de bestuurders van @RegioGA, gedeputeerden @TjeerdVD en Hans Kuipers. Dit onder toeziend oog van @hugodejonge wiens handtekening uiteraard niet mocht ontbreken✒️ 🏘!

Als voorzitter ⁦@RegioGA⁩ tekende ik vandaag voor meer dan 21000 te bouwen huizen vóór 2030 met ⁦@hugodejonge⁩ Dat is mogelijk omdat we met 7 gemeentes en 2 provincies samenwerken.Dit is het moment voor het Groningse deel.Dank wethouders en medewerkers en ministerie.

Ondertekening van de woondeal Regio Groningen Assen door minister Hugo de Jonge @MirjamWulfse @TjeerdVD @HansHaze1 @JosDarwinkel @StaalC @ErikDrenth @henkjanschmaal

4

Minister Hugo de Jonge tekent vandaag de woondeals van oa onze Regio Groningen Assen waarin we afspraken maken over de woningbouwopgave @MirjamWulfse @avine_fokkens @TjeerdVD Rik van Niejenhuis

3

#WorldWetlandsDay!🎉
Vandaag komt de werkgroep Groeningen bijeen om het belang van de laagveengordel voor het #klimaat de #biodiversiteit en de #leefkwaliteit onder de aandacht te brengen & te onderzoeken wat we nog meer kunnen doen! #WetlandsDay2023

Vanmiddag hebben wethouder Erik Drenth, Sandra Knoop van Regio Groningen-Assen, Martin Courtz van provincie Drenthe en Marlies Rijkeboer van Century Autogroep de eerste volledig elektrische deelauto in Midden-Groningen onthuld. https://bit.ly/3uYUByd

.

We waren gevraagd om op het Koninklijk Nederlands Waternetwerk iets te vertellen over ons project http://www.Groeningen.nu over oa klimaatadaptatie. @bgdeboer was in Rotterdam

Onze nieuwsbrief van november is uit, met o.a: Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen en een terugblik op Let’s Regio over ruimtelijke kwaliteit.
Lees ‘m hier👇


#regionalesamenwerking #RGA

Kwart miljard rijksbijdrage voor bereikbaarheid nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen

#versnellingsafspraken #infrastructuur #bereikbaarheid #woningbouw #regionalesamenwerking #RGA

Werk jij graag mee aan slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen? Meld je dan gratis aan het voor ons HIVE LIVE-event op 17 november! Tijdens HIVE LIVE staan inspiratie en netwerken centraal, met dit jaar als thema 'Connect the Future'. Bekijk het programma: https://bit.ly/3ytgM1A

RGA-directeur Betty de Boer kreeg tijdens Let's Regio!: "Ik ben verrast door de vele ideeën en inzichten die vanmiddag zijn gedeeld. Het heeft ons haakjes gegeven voor de invulling van ons thema #ruimtelijkekwaliteit." #regionalesamenwerking

Tim Willems-Kruize van Libau vertelt tijdens Let's Regio! over de kwaliteitsinstrumenten voor #ruimtelijkekwaliteit. "Bij de grote woningbouwopgave in de regio is extra denk- en ontwerpkracht nodig anders missen we kansen," is zijn stelling. #regionalesamenwerking

Tijdens Let's Regio! legt Joran Lammers van @StrootmanSL het publiek een dilemma voor: "Wat vindt ú belangrijk? Onbeperkt douchen, voorkomen dat de natte natuur verdroogt of uw internetsnelheid?" #ruimtelijkekwaliteit #natuur #landschap #water

Zef Hemel vertelt tijdens Let's Regio! boeiend over de ‘Geschiedenis van de Toekomst’. Vanaf het Kritische scenario voor Groningen en Drenthe uit 1987 kijkt hij met de bril van toen naar de #ruimtelijkekwaliteit van de regio in 2050.

Let's Regio! is een gezamenlijke activiteit van Libau en de RGA. Libau-directeur Dorien Fröling: "Wat moeten we nú doen of wellicht laten om het unieke landschap van onze regio te behouden? Die discussie moet je gezamenlijk voeren." #ruimtelijkekwaliteit

En we zijn begonnen! Geweldige opkomst bij Let's Regio! tijdens Let's Gro - een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. M.m.v. Zef Hemel, Joran Lammers en Tim Willems-Kruize. @bgdeboer @zefhemel @StrootmanSL @PakhuisLibau @jelteposthumus @letsgro050

Vrijdagmiddag gaat het tijdens @letsgro050 in @forum_groningen over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen-Assen. Let's Regio dus! M.m.v. @ZefHemel @PakhuisLibau en @StrootmanSL
Meld je snel aan, het kan vandaag nog👇🏻

Geïnteresseerd in kansen voor de regio Groningen-Assen @RegioGA. Ideeën? Komende vrijdag gaan Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) @ZefHemel en Tim Willems-Kruize @PakhuisLibau hierover in gesprek in Forum Groningen. Aanmelden via link #LetsGro

Meer laden

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen