Home | Verstedelijkingsstrategie gaat derde fase in

Verstedelijkingsstrategie gaat derde fase in

Delen

Begin vorig jaar is gestart met het maken van een verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen.

Het proces gaat nu de derde fase in. Net als in de tweede fase krijgen raads- en Statenleden van de deelnemende overheden een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst waarin ze hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. Tijdens deze bijeenkomst informeren de proces/projectleiders Jan Kleine (Pau) en Nynke Jutten (De Zwarte Hond) over de strategie. In de periode hieraan voorafgaand zullen zij (op verzoek) de raden en Staten in de RGA bezoeken om de strategie per gemeente en provincie toe te lichten. Dit wordt via de griffies georganiseerd.

Deze derde fase bestaat uit het ‘spiegelen’ van de contour verstedelijkingsstrategie (resultaat fase 1) aan de verstedelijkingsprincipes (resultaat fase 2) aan de woningbouwplanning zoals wij die nu kennen. Hier komt een ‘voorkeursvariant’ voor verstedelijking uit (= fase 3). Het proces is erop gericht om, voorafgaand aan de Kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen, een eerste antwoord op deze vragen te hebben, met een accent op de periode 2021-2030. Eventuele knelpunten en de kansen binnen onze regio kunnen wij zo bij het Rijk over het voetlicht brengen. Dit dient als input uit deze regio bij de kabinetsinformatie. Het is van belang om het Rijk op dat moment mee te nemen in de voorlopige investeringsopgave die voortvloeit uit de woningbouwopgave die we hebben in deze regio.

De definitieve verstedelijkingsstrategie bestaat uit een voorkeursvariant en een ontwikkelpad met een uitvoeringsstrategie ten aanzien van de keuzes over het bouwen van woningen, aanwijzen van werklocaties en de gevolgen voor mobiliteit en bereikbaarheid voor de periode 2021-2040. Over dit pakket zal rond de zomer van 2021 een akkoord met het Rijk worden gesloten.

Regio Groningen-Assen (RGA)
Emmasingel 4
9726 AH Groningen